vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

sunu (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ˈsu.nu
Czech: být příjemný, líbit se (všeobecně, na rozdíl od hlubšího citového významu prrte’ lu)
English: be pleasing
be likeable
bring enjoyment
like
zdroj: naviteri.org (16 Jul 2010)

příklady afixů

s·am·unu PST minulý čas
s·ìm·unu PST nedávná minulost
s·ìy·unu FUT blízká budoucnost
s·ay·unu FUT budoucí čas
s·ol·unu PFV dokonavý vid
s·er·unu IPFV nedokonavý vid
s·iv·unu SJV konjunktiv
sun·ei·u LAUD pozitivní postoj mluvčího
sun·äng·u PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze