vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

syep (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): sjɛp
Czech: chytit do pasti, polapit
English: trap (someone/something)
Skupiny témat: zbraně / lov
zdroj: Taronyu's Wörterbuch 9.53 < Frommer

příklady afixů

sy·am·ep PST minulý čas
sy·ìm·ep PST nedávná minulost
sy·ìy·ep FUT blízká budoucnost
sy·ay·ep FUT budoucí čas
sy·ol·ep PFV dokonavý vid
sy·er·ep IPFV nedokonavý vid
sy·iv·ep SJV konjunktiv
sy·ei·ep LAUD pozitivní postoj mluvčího
sy·äng·ep PEJ negativní postoj mluvčího

příbuzná slova

säsyep past, léčka
nìsyep pevně, v mocném sevření (ve smyslu držet "jako v pasti"; opak nìmeyp - slabě, ve slabém sevření)