vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

srung si (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): sɾuŋ si
Czech: pomáhat
English: help
zdroj: Taronyu's Dictionary 9.665 < Frommer

příklady afixů

srung s·am·i PST minulý čas
srung s·ìm·i PST nedávná minulost
srung s·ìy·i FUT blízká budoucnost
srung s·ay·i FUT budoucí čas
srung s·ol·i PFV dokonavý vid
srung s·er·i IPFV nedokonavý vid
srung s·iv·i SJV konjunktiv
srung s·eiy·i LAUD pozitivní postoj mluvčího
srung s·äng·i PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze