vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

snew (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): snɛwplumps/53e56457-35fe-4501-af49-1efcb013cf89.mp3
Czech: omezovat, škrtit
fyzicky i přeneseně
English: constrict
tighten
zdroj: (31 Oct 2012)
naviteri.org

příklady afixů

sn·am·ew PST minulý čas
sn·ìm·ew PST nedávná minulost
sn·ìy·ew FUT blízká budoucnost
sn·ay·ew FUT budoucí čas
sn·ol·ew PFV dokonavý vid
sn·er·ew IPFV nedokonavý vid
sn·iv·ew SJV konjunktiv
sn·ei·ew LAUD pozitivní postoj mluvčího
sn·äng·ew PEJ negativní postoj mluvčího