vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slan (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): slan
Czech: podporovat někoho, stát při někom (ne fyzicky, jen přeneseně)
English: support (someone) (emotional, social or personal)
Skupiny témat: sociologie
zdroj: Frommer (28. Mrz 2012)
naviteri.org

příklady afixů

sl·am·an PST minulý čas
sl·ìm·an PST nedávná minulost
sl·ìy·an FUT blízká budoucnost
sl·ay·an FUT budoucí čas
sl·ol·an PFV dokonavý vid
sl·er·an IPFV nedokonavý vid
sl·iv·an SJV konjunktiv
sl·ei·an LAUD pozitivní postoj mluvčího
sl·äng·an PEJ negativní postoj mluvčího