vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

sloan (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): slo.ˈan
Czech: lít (tekutinu, angl. "pour", možná i s významem sypat)
English: pour
zdroj: Frommer (25.05.2011)
naviteri.org

příklady afixů

sl·am·oan PST minulý čas
sl·ìm·oan PST nedávná minulost
sl·ìy·oan FUT blízká budoucnost
sl·ay·oan FUT budoucí čas
sl·ol·oan PFV dokonavý vid
sl·er·oan IPFV nedokonavý vid
sl·iv·oan SJV konjunktiv
slo·ei·an LAUD pozitivní postoj mluvčího
slo·äng·an PEJ negativní postoj mluvčího