keresett szó:

csak pontos egyezés
miben:

a szavak kezdőbetűje S

  na'vi Magyar
sa'nok[ˈsaʔ.nok]n.fam
anya
sa'nu[ˈsaʔ.nu]n.fam
anyu (affectionate form of)
sa'sem[ˈsaʔ.sɛm]n.fam
szülő vagy szülőpár
sa'u[sa.ˈʔu]dem.
azok (a dolgok); (rövidebb alakja ennek: tsa\'u)
saa[saa]intj.
fenyegető kiáltás
salew[sa.ˈlɛw]vin.
folytat
san[san]part.
idézet; függő beszéd kezdete
sang[saŋ]adj.weather
meleg
sar[saɾ]vtr.
használ
sau[sa.ˈu]intj.
felkiáltás erőlködés közben; uff! hórukk!
sayrìp[ˈsaj.ɾɪp]adj.persnfo
jóképű; helyes
sä'ipu[sæ.ˈʔi.pu]n.
valami humoros
sä'o[ˈsæ.ʔo]n.
eszköz; szerszám
säflä[sæ.ˈflæ]n.
siker
säfngo'[sæ.ˈfŋoʔ]n.
kívánság; követelés
säfpìl[sæ.ˈfpɪl]n.
gondolat; ötlet
säftxulì'u[sæ.ftʼu.ˈlɪ.ʔu]n.sociol
beszéd; szónoklat
säfyep[sæ.ˈfjɛp]n.obj
fogantyú, kilincs
säkanom[sæ.ˈka.nom]n.
szerzemény; tulajdon
sälätxayn[sæ.læ.ˈtʼajn]n.mil
vereség; legyőzöttség
sämok[sæ.ˈmok]n.
javaslat
sämyam[sæm.ˈjam]n.
ölelés; karolás
sänume[sæ.ˈnu.mɛ]n.
tanítás
sänumvi[sæ.ˈnum.vi]n.
lecke; tanóra
säomum[sæ.ˈo.mum]n.
információ
säplltxe[sæ.plˌ.ˈtʼɛ]n.
állítás
säplltxevi[sæ.plˌ.ˈtʼɛ.vi]n.
megjegyzés
säpom[sæ.ˈpom]n.
csók
särawn[sæ.ˈɾawn]n.
csere; helyettes; valami ami helyettesít valami mást
säro'a[sæ.ˈɾo.ʔa]n.
hőstett, teljesítmény, nagy tett
säro'a si[sæ.ˈɾo.ʔa si]vin.
nagy tettet hajt végre
säspxin[sæ.ˈspʼin]n.
betegség; kór
säspxintsyìp[sæ.ˈspʼin.͡tsjɪp]n.
kisebb betegség; gyengélkedés
säsrätx[sæ.ˈsɾætʼ]n.
bosszantás
säsrìn[sæ.ˈsɾɪn]n.comm
kölcsön adott vagy kölcsön vett dolog
sästarsìm[sæ.ˈstaɾ.sɪm]n.
gyűjtemény (valaki által szándékosan összarakott)
säsulìn[sæ.ˈsu.lɪn]n.
hobby; örömet szerző tevékenység
säsyep[sæ.ˈsjɛp]n.milhunt
csapda
sätare[sæ.ˈta.ɾɛ]n.famsociol
kapcsolódás, kapcsolat
sätsìsyì[sæ.ˈ͡tsɪ.sjɪ]n.
suttogás
sätswayon[sæ.ˈ͡tswaj.on]n.
repülés (repülés esete)
sätsyìl[sæ.ˈ͡tsjɪl]n.
mászás; megmászás
säwäte[sæ.wæ.ˈtɛ]n.
a vita tárgya; a szóváltás oka; a vitatott dolog
säwìntxu[sæ.wɪn.ˈtʼu]n.
bemutató, kiállítás
säzärìp[sæ.ˈzæ.ɾɪp]n.milhunt
kantár; kötőfék
se'ayl[sɛ.ˈʔajl]n.envirgeogr
vízesés
(egyedülállóan magas, vékony vízesés, amely magas szikláról vagy lebegő hegyről folyik le)
(megszámlálható)
sekrr[ˈsɛ.krˌ]n.temp
jelen
sempu[ˈsɛm.pu]n.fam
apu (affectionate form of)
sempul[ˈsɛm.pul]n.fam
apa
set[sɛt]adv.temp
most
sevin[sɛ.ˈvin]adj.persnfo
csinos
seykxel[sɛj.ˈkʼɛl]adj.pers
erős (érzelmileg; lelkileg; nem fizikailag); magabiztos
seyri[ˈsɛj.ɾi]n.body
ajak
seysonìltsan[sɛj.so.nɪl.ˈ͡tsan]intj.
Szép munka! (eredete: hasey soli nìltsan jól elvégzett)
Seze[ˈsɛ.zɛ]n.name
"kék virág" (Neytiri ikranjának a neve) (pandorai növényfaj)
  si[si]v.
ntesz; csinál; összetett igékben szerepel
sim[sim]vin.
közel van
[sɪ]conj.
és (connects two things; can be attached as --sì: for clauses use)
sìk[sɪk]part.
idézet; függő beszéd bezárása idézet vége
sìlpey[sɪl.ˈpɛj]vin.(2,2)
remél (tsnì majd a remélt dolog; hacsak nem különálló mondat) (ii)
sìlronsem[sɪl.ˈɾon.sɛm]adj.objnfp
elmés; ötletes
sìltsan[sɪl.ˈ͡tsan]adj.
jó (megfelelő)
sìn[sɪn]adp.loc
rá; rajta
ska'a[ska.ˈʔa]vtr.mil
(el)pusztít; megsemmisít; lerombol
skepek[ˈskɛ.pɛk]adj.
formális; hivatalos
skien[ˈski.ɛn]adj.
jobb (oldal)
sko+[sko]adp.
mint, ... Szerepében
skxakep[ˈskʼa.kɛp]adv.
valószínűleg, várhatóan
skxakep[ˈskʼa.kɛp]adj.
valószínű, várható
skxawng[skʼawŋ]n.
gyagyás; tökfej
skxir[skʼiɾ]n.
seb
skxir si[skʼiɾ si]vin.
megsebesít
skxirtsyìp[ˈskʼiɾ.͡tsjɪp]n.
vágás; horzsolás; kisebb seb
skxom[skʼom]n.
esély; lehetőség
sla'tsu[ˈslaʔ.͡tsu]vtr.
leír (jellemez)
slan[slan]vtr.sociol
támogat (valakit) (érzelmileg, szociálisan vagy személyesen)
slantire[slan.ti.ˈɾɛ]n.emot
ihlet
slantire si[slan.ti.ˈɾɛ si]vin.emot
megihlet
slä[slæ]conj.
de
slär[slæɾ]n.
barlang
slele[ˈslɛ.lɛ]vin.
úszik
sleyku[slɛj.ˈku]vtr.(2,2)
készít; létrehoz
sloa[ˈslo.a]adj.
széles
sloan[slo.ˈan]vtr.
önt; folyik
slosnep[slo.ˈsnɛp]n.
szélesség
slu[slu]vin.
válik (valamivé)
smaoe[sma.ˈo.ɛ]n.flora
falanxia; nagyon tüskés növény (pandorai növényfaj)
smar[smaɾ]n.hunt
préda; zsákmány
smon[smon]vin.
ismerni
sna'o[ˈsna.ʔo]n.
készlet, csoport, halom, rakás
snafpìlfya[sna.ˈfpɪl.fja]n.phil
filozófia
snanumultxa[sna.nu.mul.ˈtʼa]n.
tanfolyam; leckék gyűjteménye
snatanhì[sna.tan.ˈhɪ]n.
csillagkép
snatanhìtsyìp[sna.tan.ˈhɪ.͡tsjɪp]n.
csillagcsoport
snatxärem[sna.ˈtʼæ.ɾɛm]n.body
csontváz; csontkészlet
snaytu[ˈsnaj.tu]n.
vesztes
snaytx[snajtʼ]vtr.
veszít
snep[snɛp]adj.
szűk
sneyä[ˈsnɛ.jæ]poss.
saját(ja) egyes szám első személy
sno[sno]pn.
a sajátja (visszaható)
snumìna[ˈsnu.mɪ.na]adj.persnfo
sötét; buta
sngap[sŋap]vtr.
megszúr; (meg)csíp
sngä'i[ˈsŋæ.ʔi]vinm.
(el)kezdődik
sngä'ikrr[ˈsŋæ.ʔi.krˌ]n.
kezdet
sngä'iyu[ˈsŋæ.ʔi.ju]n.
kezdő
sngel[sŋɛl]n.
szemét
sngeltseng[ˈsŋɛl.͡tsɛŋ]n.
szemétdomb
sngukx[sŋukʼ]n.flora
féreg-növény; Limacina erecta
sngum[sŋum]n.
aggodalom
so'ha[ˈsoʔ.ha]vtr.emot
lelkesnek lenni
soaia[so.ˈa.i.a]n.famsociol
család (rendhagyó birtokos esete: soaiä)
sok[sok]adj.
friss; új keletű
som[som]adj.weather
forró
somtìlor[ˈsom.tɪ.loɾ]n.flora
gránátfű; forró szépség; Capsulatum virgatum
somwew[som.ˈwɛw]n.weather
hőmérséklet
sop[sop]vin.
utazik
sopyu[ˈsop.ju]n.
utazó
spaw[spaw]vtr.
hisz
spä[spæ]vin.
ugrik
spe'e[spɛ.ˈʔɛ]vtr.
elfog; foglyul ejt
spe'etu[spɛ.ˈʔɛ.tu]n.mil
fogoly
speng[spɛŋ]vtr.
helyreállít; rendbe hoz
spono[ˈspo.no]n.locgeogr
sziget
spule[ˈspu.lɛ]vtr.
(meg)hajt; mozgásba hoz
spuwin[ˈspu.win]adj.objnfp
régi ; korábbi
spxam[spʼam]n.floraenvir
gomba
spxin[spʼin]adj.
beteg
srak[sɾak]part.
eldöntendő kérdés jele
srake[ˈsɾa.kɛ]part.
eldöntendő kérdés jele
sran[sɾan]intj.
aha; ja; oké
srane[ˈsɾa.nɛ]intj.
igen
sraw[sɾaw]adj.emot
fájdalmas
srätx[sɾætʼ]vtr.
bosszant; zavar
sre+[sɾɛ]adp.temp
korábban; megelőzőleg
sre'[sɾɛʔ]n.body
fog (testrész)
srefereiey nìprrte'[sɾɛ.fɛ.ɾɛ.i.ˈɛj nɪ.ˈprˌ.tɛʔ]oth.idiom
alig vár
srefey[sɾɛ.ˈfɛj]v.(2,2)
elvár; számít valamire
srekamtrr[sɾɛ.ˈkam.trˌ]n.temp
délelőtt
srekamtxon[sɾɛ.ˈkam.tʼon]n.temp
éjfél előtt
srekrr[sɾɛ.ˈkrˌ]adv.temp
korábban; már
srer[sɾɛɾ]vin.
megjelenik, megvalósul, érzékelhetővé válik
srese'a[sɾɛ.sɛ.ˈʔa]vtr.(2,3)
megjósol; jövendöl; előre meglát
sresrr'ong[sɾɛ.srˌ.ˈʔoŋ]n.temp
hajnal előtt
sreton'ong[sɾɛ.ton.ˈʔoŋ]n.temp
alkony; este naplemente előtt
srew[sɾɛw]vin.
táncol
srìn[sɾɪn]vtr.
áthelyez; átad egyiktől a másiknak (ritkán használatos prefixum nélkül)
sru'[sɾuʔ]vtr.
összezúz; letapos
srung[sɾuŋ]n.
segítség
srung si[sɾuŋ si]vin.
segít(séget nyújt)
starsìm[ˈstaɾ.sɪm]vtr.
összeszed; gyűjt
stawm[stawm]vtr.
(meg)hall
stä'nì[ˈstæʔ.nɪ]vtr.
elkap
steftxaw[stɛ.ˈftʼaw]vtr.
(meg)vizsgál; ellenőriz
steng[stɛŋ]adj.
hasonló
steyki[stɛj.ˈki]vtr.(2,2)
bosszant; dühít
sti[sti]vin.
dühöng; bosszankodik
sto[sto]vtrm.
megtagad; visszautasít; nem hajlandó valamire
stum[stum]adv.
majdnem
stxeli[ˈstʼɛ.li]n.
ajándék
stxenu[ˈstʼɛ.nu]n.
ajánlat
stxenutìng[ˈstʼɛ.nu.tɪŋ]vtr.(3,3)
ajánl
stxong[stʼoŋ]adj.
különös; szokatlan; ismeretlen
sulìn[ˈsu.lɪn]vin.
elfoglalt(nak lenni) (pozitív értelemben); elmélyed valamiben; amit különösen kellemesnek talál
sunu[ˈsu.nu]vin.
megnyerő(nek) vagy szeretetre méltó(nak lenni)
sung[suŋ]vtr.
hozzátesz; hozzáad
sutx[sutʼ]vtr.
nyomon követ; bezár
swaw[swaw]n.
pillanat
Sweriye[swɛ.ɾi.jɛ]n.lw
Svédország
swey[swɛj]adj.
legjobb
sweylu[ˈswɛj.lu]vin.(2,2)
kellene
swirä[swi.ˈɾæ]n.faunaenvir
teremtmény
swizaw[swi.ˈzaw]n.mil
nyíl(vessző)
swok[swok]adj.mythrelig
szent
swotu[ˈswo.tu]n.mythrelig
szent hely
swotulu[ˈswo.tu.lu]n.mythrelig
szent folyó (tulajdonnév)
syaksyuk[sjak.ˈsjuk]n.fauna
prolemuris (pandorai állatfaj)
syanan[ˈsja.nan]n.envirgeogr
vízesés
(egy csepp vagy kisebb vízesések sorozata, amelyek egy folyamból vagy tavakból folynak)
syaw[sjaw]vin.
hív; szólít
syay[sjaj]n.
sors
syayvi[ˈsjaj.vi]n.
szerencse; esély
syä'ä[ˈsjæ.ʔæ]adj.gastr
keserű
syeha[ˈsjɛ.ha]n.
lélegzet
syeha si[ˈsjɛ.ha si]vin.
lélegzik
syen[sjɛn]adj.
végső; utolsó
syep[sjɛp]vtr.hunt
csapdába ejt
syeptute[ˈsjɛp.tu.tɛ]n.flora
hyneman; emberfogó; Pandoratonia myopora
syo[sjo]adj.
könnyű (fizikai értelemben)
syulang[ˈsju.laŋ]n.floraenvir
virág
syura[sju.ˈɾa]n.
energia (fizikai vagy szellemi)
syuratan[sju.ˈɾa.tan]n.
biolumineszcencia, fénykibocsátás
syuve[ˈsju.vɛ]n.gastr
étel; ennivaló (gyűjtőnév; nincs többesszáma)