vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

snäm (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): snæm
Czech: hnít, rozkládat se
ztrácet kvalitu / schopnost
English: rot
decay
degrade over time
(of objects and skills)
popis: Lze použít pro fyzické i abstraktní objekty
zdroj: naviteri.org (30 Nov 2015)

příklady afixů

sn·am·äm PST minulý čas
sn·ìm·äm PST nedávná minulost
sn·ìy·äm FUT blízká budoucnost
sn·ay·äm FUT budoucí čas
sn·ol·äm PFV dokonavý vid
sn·er·äm IPFV nedokonavý vid
sn·iv·äm SJV konjunktiv
sn·ei·äm LAUD pozitivní postoj mluvčího
sn·äng·äm PEJ negativní postoj mluvčího