vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

sngap (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): sŋap
Czech: bodnout, štípnout (žihadlem)
English: sting
zdroj: Taronyu's Dictionary < Frommer

příklady afixů

sng·am·ap PST minulý čas
sng·ìm·ap PST nedávná minulost
sng·ìy·ap FUT blízká budoucnost
sng·ay·ap FUT budoucí čas
sng·ol·ap PFV dokonavý vid
sng·er·ap IPFV nedokonavý vid
sng·iv·ap SJV konjunktiv
sng·ei·ap LAUD pozitivní postoj mluvčího
sng·äng·ap PEJ negativní postoj mluvčího