vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

soaia (podst.jméno)

výslovnost (IPA): so.ˈa.i.a
Czech: rodina (pozor, nepravidelný genitiv soaiä)
English: family (irregular genitive form soaiä)
Skupiny témat: rodina / příbuzenství sociologie
zdroj: Frommer (12. April 2010)
forum.learnnavi.org

příklady afixů

me·soaia DU dvojné číslo
pxe·soaia TRI trojné číslo
ay·soaia PL množné číslo
fì·soaia DEM toto {podst. jméno}
fay·soaia DEM PL tyto {podst. jméno} (množ.číslo)
tsa·soaia DEM tamto {podst.jméno} (jedn. číslo)
tsay·soaia DEM PL tamty {podst.jméno} (množ. číslo)

vzorové věty a fráze