vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

sä'eoio si (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): sæ.ˈʔɛ.o.i.o si
Czech: vykonávat obřad či rituál, účastnit se rituálu
English: take part in a ceremony
perform a ritual
zdroj: naviteri.org (25 Apr 2013)

příklady afixů

sä'eoio s·am·i PST minulý čas
sä'eoio s·ìm·i PST nedávná minulost
sä'eoio s·ìy·i FUT blízká budoucnost
sä'eoio s·ay·i FUT budoucí čas
sä'eoio s·ol·i PFV dokonavý vid
sä'eoio s·er·i IPFV nedokonavý vid
sä'eoio s·iv·i SJV konjunktiv
sä'eoio s·eiy·i LAUD pozitivní postoj mluvčího
sä'eoio s·äng·i PEJ negativní postoj mluvčího