vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

säspxintsyìp (podst.jméno)

výslovnost (IPA): sæ.ˈspʼin.͡tsjɪp
Czech: lehká nemoc (nikoliv drobné zranění, to je skxirtsyìp)
English: minor ailment
zdroj: Frommers Blog (11. Juli 2010)
naviteri.org

příklady afixů

me·säspxintsyìp DU dvojné číslo
pxe·säspxintsyìp TRI trojné číslo
ay·säspxintsyìp PL množné číslo
fì·säspxintsyìp DEM toto {podst. jméno}
fay·säspxintsyìp DEM PL tyto {podst. jméno} (množ.číslo)
tsa·säspxintsyìp DEM tamto {podst.jméno} (jedn. číslo)
tsay·säspxintsyìp DEM PL tamty {podst.jméno} (množ. číslo)

příbuzná slova

fpomtokx zdraví (fyzické)
lefpomtokx zdravý (fyzicky)
kelfpomtokx nezdravý (fyzicky)
pouze pro osoby - jinak použijte kelfpomtokxnga’
spxin nemocný
säspxin nemoc, choroba (odv. spxin - nemocný)
tìspxin stav nemocnosti (ne však nemoc sama)