vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

srese'a (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): sɾɛ.sɛ.ˈʔa
Czech: prorokovat, předpovídat, předvídat
English: prophesize
prophetize
prophecy
predict
popis: odv. sre+ - před a tse’a - vidět
zdroj: ASG; naviteri.org (30 Sept 2013)

příklady afixů

sres·am·e'a PST minulý čas
sres·ìm·e'a PST nedávná minulost
sres·ìy·e'a FUT blízká budoucnost
sres·ay·e'a FUT budoucí čas
sres·ol·e'a PFV dokonavý vid
sres·er·e'a IPFV nedokonavý vid
sres·iv·e'a SJV konjunktiv
srese'·ei·a LAUD pozitivní postoj mluvčího
srese'·äng·a PEJ negativní postoj mluvčího