vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

sngum si (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): sŋum si
Czech: obávat se, dělat si starosti, zneklidňovat se
English: worry
zdroj: naviteri.org (02 Oct 2014)

příklady afixů

sngum s·am·i PST minulý čas
sngum s·ìm·i PST nedávná minulost
sngum s·ìy·i FUT blízká budoucnost
sngum s·ay·i FUT budoucí čas
sngum s·ol·i PFV dokonavý vid
sngum s·er·i IPFV nedokonavý vid
sngum s·iv·i SJV konjunktiv
sngum s·eiy·i LAUD pozitivní postoj mluvčího
sngum s·äng·i PEJ negativní postoj mluvčího