vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

seznam slov "bitva / válka"

  Na'vi Czech
'awm[ʔawm]n.milsociol
tábor
'eko[ˈʔɛ.ko]vtr.milhuntweather
(za)útočit (na někoho, na něco), napadnout někoho
ekxan[ɛ.ˈkʼan]n.mil
překážka, zábrana
eyktan[ˈɛjk.tan]n.milhunt
vůdce, velitel (skupin v rámci klanu)
eykyu[ˈɛjk.ju]n.milhunt
vedoucí, velitel (pro malé skupiny, s dočasným a/nebo nižším významem než eyktan)
kxll[kʼlˌ]n.mil
zteč, útok s rozběhem
kxuke[ˈkʼu.kɛ]adj.mil
bezpečný
kxutu[ˈkʼu.tu]n.mil
nepřítel (pro význam "oponent, soupeř" např. ve hře použijte wätu)
lätxayn[læ.ˈtʼajn]vtr.mil
porazit někoho v boji, podmanit si někoho
leskxir[lɛ.ˈskʼiɾ]adj.milhunt
zraněný, poraněný (odv. skxir - rána, zranění)
masat[ˈma.sat]n.milcloth
hrudní pancíř
mekre[ˈmɛk.ɾɛ]n.mil
zásoby
nìwan[nɪ.ˈwan]adv.milhunt
skrytě, tajně, v utajení
pätsì[ˈpæ.͡tsɪ]n.millw
odznak, nášivka (z angl. "badge")
sälätxayn[sæ.læ.ˈtʼajn]n.mil
porážka (angl. defeat)
säsyep[sæ.ˈsjɛp]n.milhunt
past, léčka
säzärìp[sæ.ˈzæ.ɾɪp]n.milhunt
uzda, oprať (odv. za’ärìp - táhnout)
ska'a[ska.ˈʔa]vtr.mil
zničit, zdemolovat
spe'etu[spɛ.ˈʔɛ.tu]n.mil
zajatec (odv. spe’e - zajmout)
swizaw[swi.ˈzaw]n.mil
šíp
tìspe'e[tɪ.spɛ.ˈʔɛ]n.mil
zajetí (odv. spe’e - zajmout)
tukru[tuk.ˈɾu]n.milhunt
kopí, oštěp
tsam[͡tsam]n.mil
válka
tsamkuk[͡tsam.kuk]n.milmus
válečný buben
tsamopin[ˈ͡tsa.mo.pin]n.mil
válečné líčení (malování těla, odv. tsam - válka a ’opin - barva)
tsampongu[͡tsam.ˈpo.ŋu]n.mil
skupina válečníků (slož.sl. z tsam - válka a pongu - skupina)
tsamsä'o[ˈ͡tsam.sæ.ʔo]n.milhunt
válečná zbraň pro boj nebo válku
tsamsiyu[ˈ͡tsam.si.ju]n.mil
válečník (slož.sl. z tsam si - dělat válku a –yu - přípona činitele)
tskalep[ˈ͡tska.lɛp]n.milhunt
kuše
tsko[͡tsko]n.milhunt
luk
tsko swizaw[͡tsko swi.ˈzaw]n.milhunt
luk a šíp(y)
tstal[͡tstal]n.milhunt
nůž
txewk[tʼɛwk]n.milhunt
palice, kyj (jako zbraň)
velek[ˈvɛ.lɛk]vin.mil
vzdát se, kapitulovat, přiznat svoji porážku
wä+[wæ]adp.mil
proti (ne místně, ale ve smyslu "boj proti někomu")
wätu[ˈwæ.tu]n.mil
soupeř, protivník (např. ve hře, nikoliv přímo "nepřítel" - pro toho použijte kxutu)
wem[wɛm]vin.mil
bojovat
wempongu[ˈwɛm.po.ŋu]n.mil
vojenská jednotka, skupina bojovníků (odv. pongu - skupina)