vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

seznam slov "bitva / válka"

  Na'vi Czech
plumps/235bd0cd-ad54-4dd2-bd17-1fbe598458e1.mp3 'awm[ʔawm]n.milsociol
tábor
plumps/85c268ff-584d-4082-a7d5-0a9796e9af2d.mp3 'eko[ˈʔɛ.ko]vtr.milhunt
(za)útočit (na někoho, na něco), napadnout někoho
plumps/66a0dc0c-872c-4333-b881-44ddce708fbe.mp3 ekxan[ɛ.ˈkʼan]n.mil
překážka, zábrana
plumps/56798025-78bd-4715-a486-f91dabc77f72.mp3 eyktan[ˈɛjk.tan]n.milhunt
vůdce, velitel (skupin v rámci klanu)
plumps/860636ab-8f76-42ba-bbde-e77c0aecdddd.mp3 eykyu[ˈɛjk.ju]n.milhunt
vedoucí, velitel (pro malé skupiny, s dočasným a/nebo nižším významem než eyktan)
plumps/2f6232e9-1c54-4018-a17d-c028f713723d.mp3 kxll[kʼlˌ]n.mil
zteč, útok s rozběhem
plumps/b197337f-86d4-401d-8c69-0b7f99206934.mp3 kxuke[ˈkʼu.kɛ]adj.mil
bezpečný
plumps/50a69e75-c18d-4b4b-84cb-6131d48f476c.mp3 kxutu[ˈkʼu.tu]n.mil
nepřítel (pro význam "oponent, soupeř" např. ve hře použijte wätu)
plumps/0d451184-8a9c-459e-9845-59538adadaaf.mp3 lätxayn[læ.ˈtʼajn]vtr.mil
porazit někoho v boji, podmanit si někoho
plumps/b1db09f5-7fa0-4481-8640-1afa9a48b612.mp3 leskxir[lɛ.ˈskʼiɾ]adj.milhunt
zraněný, poraněný (odv. skxir - rána, zranění)
plumps/513f278e-75e3-4faa-a83e-df7dddfcf1b9.mp3 masat[ˈma.sat]n.clothmil
hrudní pancíř
plumps/57d900e9-efcd-45b9-8999-b1424091ffc1.mp3 mekre[ˈmɛk.ɾɛ]n.mil
zásoby
plumps/45e3da55-f598-489e-99df-c2a3697a7aa3.mp3 nìwan[nɪ.ˈwan]adv.milhunt
skrytě, tajně, v utajení
plumps/0ec64284-078c-4d44-80a0-25aff633fb96.mp3 pätsì[ˈpæ.͡tsɪ]n.millw
odznak, nášivka (z angl. "badge")
plumps/0154c814-421d-4429-a049-d3341d2c0821.mp3 sälätxayn[sæ.læ.ˈtʼajn]n.mil
porážka (angl. defeat)
plumps/ee5bf050-f697-487b-a9b0-c374122e4d1a.mp3 säsyep[sæ.ˈsjɛp]n.milhunt
past, léčka
plumps/c0ea10fa-988d-4d2c-899c-424eb3bed24d.mp3 säzärìp[sæ.ˈzæ.ɾɪp]n.milhunt
uzda, oprať (odv. za’ärìp - táhnout)
plumps/ca33f490-7cb9-4c86-bff8-5e9abac02d7b.mp3 ska'a[ska.ˈʔa]vtr.mil
zničit, zdemolovat
plumps/96461871-ce6e-452f-ad30-3630bb9d6d63.mp3 spe'etu[spɛ.ˈʔɛ.tu]n.mil
zajatec (odv. spe’e - zajmout)
plumps/09631186-1c9e-42cb-970d-86240878002c.mp3 swizaw[swi.ˈzaw]n.mil
šíp
plumps/4cda81bd-0f0e-448c-b594-23614db9fffd.mp3 tìspe'e[tɪ.spɛ.ˈʔɛ]n.mil
zajetí (odv. spe’e - zajmout)
plumps/76d9f0e5-cf23-4520-bb74-a6a874a342ed.mp3 tukru[tuk.ˈɾu]n.huntmil
kopí, oštěp
plumps/24bddd2e-2627-48cb-bc28-b6cc7b3d2aa8.mp3 tsam[͡tsam]n.mil
válka
plumps/8ed2df3e-413a-4b77-8246-1baed0a25ab2.mp3 tsamkuk[͡tsam.kuk]n.milmus
válečný buben
plumps/dc65f0b2-57a5-46cd-8a30-0b96c3007b18.mp3 tsamopin[ˈ͡tsa.mo.pin]n.mil
válečné líčení (malování těla, odv. tsam - válka a ’opin - barva)
plumps/65160147-db71-447e-b313-b8ed6e7ec64e.mp3 tsampongu[͡tsam.ˈpo.ŋu]n.mil
skupina válečníků (slož.sl. z tsam - válka a pongu - skupina)
plumps/b387fc9f-004a-405c-a620-0c876b5e32e2.mp3 tsamsä'o[ˈ͡tsam.sæ.ʔo]n.milhunt
válečná zbraň pro boj nebo válku
plumps/00f8a16d-b879-442d-a212-4275d2b32840.mp3 tsamsiyu[ˈ͡tsam.si.ju]n.mil
válečník (slož.sl. z tsam si - dělat válku a –yu - přípona činitele)
plumps/d9cff480-cf1d-4e7b-8ee9-9833279d44e0.mp3 tskalep[ˈ͡tska.lɛp]n.milhunt
kuše
plumps/4062893a-33e8-470d-93fb-b4233151cf71.mp3 tsko[͡tsko]n.milhunt
luk
plumps/ea655807-f30e-4938-8452-3361e3e1e7cf.mp3 tsko swizaw[͡tsko swi.ˈzaw]n.milhunt
luk a šíp(y)
plumps/ee7f0684-628c-4f32-9633-7807135c3b4d.mp3 tstal[͡tstal]n.milhunt
nůž
plumps/831e06ea-0355-430f-b5a8-a7c93000b9c9.mp3 txewk[tʼɛwk]n.milhunt
palice, kyj (jako zbraň)
plumps/3b1c60f1-11d8-44d9-a2f4-2fadbcbcb4ab.mp3 velek[ˈvɛ.lɛk]vin.mil
vzdát se, kapitulovat, přiznat svoji porážku
plumps/7b78e967-be76-4feb-bec8-9c9b3064bba8.mp3 wä+[wæ]adp.mil
proti (ne místně, ale ve smyslu "boj proti někomu")
plumps/8cda0b0a-d906-4a78-80c0-cb8c3956dc92.mp3 wätu[ˈwæ.tu]n.mil
soupeř, protivník (např. ve hře, nikoliv přímo "nepřítel" - pro toho použijte kxutu)
plumps/33e41b6c-a0b6-4ffe-b328-c932e6a0f020.mp3 wem[wɛm]vin.mil
bojovat
plumps/c03c4a51-a37c-4e75-b8b1-4f1948269f34.mp3 wempongu[ˈwɛm.po.ŋu]n.mil
vojenská jednotka, skupina bojovníků (odv. pongu - skupina)