vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

sulìn (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ˈsu.lɪn
Czech: být zaneprázdněný (v pozitivním smyslu), cele se věnovat něčemu příjemnému či povzbuzujícímu
English: be busy (positive sense)
be engrossed in something one finds especially pleasant and energizing
zdroj: Frommer (29. Sept 2010)
naviteri.org

příklady afixů

s·am·ulìn PST minulý čas
s·ìm·ulìn PST nedávná minulost
s·ìy·ulìn FUT blízká budoucnost
s·ay·ulìn FUT budoucí čas
s·ol·ulìn PFV dokonavý vid
s·er·ulìn IPFV nedokonavý vid
s·iv·ulìn SJV konjunktiv
sul·eiy·ìn LAUD pozitivní postoj mluvčího
sul·äng·ìn PEJ negativní postoj mluvčího