vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slantire si (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): slan.ti.ˈɾɛ si
Czech: inspirovat
English: inspire
Skupiny témat: emoce
zdroj: Frommer (19 Jun 2012)
naviteri.org

příklady afixů

slantire s·am·i PST minulý čas
slantire s·ìm·i PST nedávná minulost
slantire s·ìy·i FUT blízká budoucnost
slantire s·ay·i FUT budoucí čas
slantire s·ol·i PFV dokonavý vid
slantire s·er·i IPFV nedokonavý vid
slantire s·iv·i SJV konjunktiv
slantire s·eiy·i LAUD pozitivní postoj mluvčího
slantire s·äng·i PEJ negativní postoj mluvčího