vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

spule (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ˈspu.lɛplumps/eab27aed-6654-47e0-b385-5a37213431ac.mp3
Czech: pohánět
English: propel
zdroj: Taronyu's Dictionary 9.53 < Frommer

příklady afixů

sp·am·ule PST minulý čas
sp·ìm·ule PST nedávná minulost
sp·ìy·ule FUT blízká budoucnost
sp·ay·ule FUT budoucí čas
sp·ol·ule PFV dokonavý vid
sp·er·ule IPFV nedokonavý vid
sp·iv·ule SJV konjunktiv
spul·ei·e LAUD pozitivní postoj mluvčího
spul·äng·e PEJ negativní postoj mluvčího