vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

sla'tsu (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ˈslaʔ.͡tsu
Czech: popsat, vylíčit
English: describe
zdroj: 31.01.2011
naviteri.org

příklady afixů

sl·am·a'tsu PST minulý čas
sl·ìm·a'tsu PST nedávná minulost
sl·ìy·a'tsu FUT blízká budoucnost
sl·ay·a'tsu FUT budoucí čas
sl·ol·a'tsu PFV dokonavý vid
sl·er·a'tsu IPFV nedokonavý vid
sl·iv·a'tsu SJV konjunktiv
sla'ts·ei·u LAUD pozitivní postoj mluvčího
sla'ts·äng·u PEJ negativní postoj mluvčího