vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

sung (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): suŋ
Czech: přidat, přičíst
English: add
zdroj: Taronyu's Dictionary 9.53 < Frommer

příklady afixů

s·am·ung PST minulý čas
s·ìm·ung PST nedávná minulost
s·ìy·ung FUT blízká budoucnost
s·ay·ung FUT budoucí čas
s·ol·ung PFV dokonavý vid
s·er·ung IPFV nedokonavý vid
s·iv·ung SJV konjunktiv
s·ei·ung LAUD pozitivní postoj mluvčího
s·äng·ung PEJ negativní postoj mluvčího