vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

srer (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): sɾɛɾ
Czech: objevit se, zjevit se, materializovat se (v reálném, fyzickém smyslu "objevení se před očima"; opak ’ìp - zmizet, ztratit se)
English: appear
materialize
come into view
zdroj: Frommer (28. Mrz 2012)
naviteri.org

příklady afixů

sr·am·er PST minulý čas
sr·ìm·er PST nedávná minulost
sr·ìy·er FUT blízká budoucnost
sr·ay·er FUT budoucí čas
sr·ol·er PFV dokonavý vid
sr·er·er IPFV nedokonavý vid
sr·iv·er SJV konjunktiv
sr·ei·er LAUD pozitivní postoj mluvčího
sr·äng·er PEJ negativní postoj mluvčího