căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

Cuvinte începând cu S

  Na'vi Romania
sa'nok[ˈsaʔ.nok]n.fam
mamă
sa'nu[ˈsaʔ.nu]n.fam
mămică
sa'sem[ˈsaʔ.sɛm]n.fam
părinte
sa'u[sa.ˈʔu]dem.
cele (lucruri)
(plural abreviere de: tsa'u)
saa[saa]intj.
strigăt amenințând
salew[sa.ˈlɛw]vin.
continua
proceda
(de asemenea
folosit pentru a spune la vârsta de o persoană)

salewfya[sa.ˈlɛw.fja]n.
direcție
curs
san[san]part.
particule pentru a începe vorbirea directă
începutul de un citat
sang[saŋ]adj.weather
cald
sar[saɾ]vtr.
utilizare
sau[sa.ˈu]intj.
exclamație la efort
saylahe[saj.ˈla.hɛ]adv.
etcetera
sayrìp[ˈsaj.ɾɪp]adj.persnfo
frumos
arată bine (mai ales pentru bărbați)
sä'anla[sæ.ˈʔan.la]n.
dorință
sä'eoio[sæ.ˈʔɛ.o.i.o]n.
ceremonie
ritual
sä'eoio si[sæ.ˈʔɛ.o.i.o si]vin.(5,5)
ia parte la o ceremonie
ține un ritual
sä'ipu[sæ.ˈʔi.pu]n.
ceva umoristic
sä'o[ˈsæ.ʔo]n.
ustensilă
instrument
säfe'ul[sæ.ˈfɛ.ʔul]n.
agravarea (instanță specific)
säflä[sæ.ˈflæ]n.
succes
säfmi[sæ.ˈfmi]n.
încercare
säfngo'[sæ.ˈfŋoʔ]n.
cerință
cerere
säfpìl[sæ.ˈfpɪl]n.
idee
habar
gândire
säftxulì'u[sæ.ftʼu.ˈlɪ.ʔu]n.sociol
discurs
vorbire
säfyep[sæ.ˈfjɛp]n.obj
mâner
prindere
sähena[sæ.ˈhɛ.na]n.
recipient
säkanom[sæ.ˈka.nom]n.
ceva dobândite
o posesiune
sälang[sæ.ˈlaŋ]n.
expediție
investigaţie
sälätxayn[sæ.læ.ˈtʼajn]n.mil
înfrângere
un instanță de înfrângere
victorie (pe cineva)
sämok[sæ.ˈmok]n.
sugestie
(un exemplu concret de) sugerând
sämyam[sæm.ˈjam]n.
îmbrăţişare
sänrr[sæ.ˈnrˌ]n.
strălucire
sänui[sæ.ˈnu.i]n.
eșec
(instanță particular de eșec)
sänume[sæ.ˈnu.mɛ]n.
învăţătură
sänumvi[sæ.ˈnum.vi]n.
lecție
sängä'än[sæ.ŋæ.ˈʔæn]n.
episod de depresie
suferință
depresie scurtă
sängop[sæ.ˈŋop]n.
creație
säomum[sæ.ˈo.mum]n.
(bucată de) informație (numărabil)
säplltxe[sæ.plˌ.ˈtʼɛ]n.
afirmaţie
säplltxevi[sæ.plˌ.ˈtʼɛ.vi]n.
comentariu
säpom[sæ.ˈpom]n.
sărut
särawn[sæ.ˈɾawn]n.
substitut
särengop[sæ.ˈɾɛ.ŋop]n.
proiect
model
schiţă
(instanță particular de proiecatre)
säro'a[sæ.ˈɾo.ʔa]n.
faptă
realizare
säro'a si[sæ.ˈɾo.ʔa si]vin.
face fapte mari
säsìlpey[sæ.sɪl.ˈpɛj]n.
speranță (instanță particular)
säspxin[sæ.ˈspʼin]n.
boală
afecţiune
säspxintsyìp[sæ.ˈspʼin.͡tsjɪp]n.
afectiune minora
säsrätx[sæ.ˈsɾætʼ]n.
supărare
deranjare
necaz
säsrìn[sæ.ˈsɾɪn]n.comm
lucru împrumutat
sästarsìm[sæ.ˈstaɾ.sɪm]n.
colecție (pus împreună în mod intenționat de către cineva)
säsulìn[sæ.ˈsu.lɪn]n.
hobby
activitate care face plecere
säsyep[sæ.ˈsjɛp]n.milhunt
capcană
sätare[sæ.ˈta.ɾɛ]n.famsociol
conexiune
legătură
sätaron[sæ.ˈta.ɾon]n.hunt
vânătoare
sätsan'ul[sæ.ˈ͡tsan.ʔul]n.
îmbunătățire (instanță specific)
sätsìsyì[sæ.ˈ͡tsɪ.sjɪ]n.
şoaptă
sätswayon[sæ.ˈ͡tswaj.on]n.
zbor
sätsyìl[sæ.ˈ͡tsjɪl]n.
urcare
căţărare
säwäsul[sæ.ˈwæ.sul]n.
concurență
(un caz particular de concurente)
säwäsultsyìp[sæ.ˈwæ.sul.͡tsjɪp]n.
competiţie
säwäte[sæ.wæ.ˈtɛ]n.
punct de dispută
sursă de argument
säwìntxu[sæ.wɪn.ˈtʼu]n.
expoziție
säzärìp[sæ.ˈzæ.ɾɪp]n.milhunt
frâu
se'ayl[sɛ.ˈʔajl]n.envirgeogr
cascadă (înaltă cascadă individuale
subțire
care se revarsă în jos o faleza inalta pură
sau de pe un munte plutitoare)

sekrr[ˈsɛ.krˌ]n.temp
prezent
sempu[ˈsɛm.pu]n.fam
tătic
sempul[ˈsɛm.pul]n.fam
tată
set[sɛt]adv.temp
acuma
sevin[sɛ.ˈvin]adj.persnfo
frumos (mai ales pentru femei)
seykxel[sɛj.ˈkʼɛl]adj.pers
puternică (emotional
spiritual)

seyri[ˈsɛj.ɾi]n.body
buze
seysonìltsan[sɛj.so.nɪl.ˈ͡tsan]intj.
bine facut!
Seze[ˈsɛ.zɛ]n.name
numele de un Ikran alui Neytiri
  si[si]v.
verb auxiliar! postpositional verb non-legat "fac
să"

sim[sim]vin.
se apropia
[sɪ]conj.
și (pentru enumerările)
sìk[sɪk]part.
particulă să se încheie cu vorbirea directă
finalul de un citat
sìlpey[sɪl.ˈpɛj]vin.(2,2)
spera (cu tsnì în clauza subordonate
cu excepția cazului în clauza independentă)

sìlronsem[sɪl.ˈɾon.sɛm]adj.objnfp
inteligent
isteţ
sìltsan[sɪl.ˈ͡tsan]adj.
bun (de acest fel)
bine făcut
sìn[sɪn]adp.loc
pe
ska'a[ska.ˈʔa]vtr.mil
distruge
skepek[ˈskɛ.pɛk]adj.
formal
skiempa[ˈski.ɛm.pa]n.
partea dreaptă
skien[ˈski.ɛn]adj.
dreapta (nu stânga) (direcție)
sko+[sko]adp.
ca
în capacitate de
în rolul de
skxakep[ˈskʼa.kɛp]adv.
probabil
skxakep[ˈskʼa.kɛp]adj.
probabil
skxawng[skʼawŋ]n.
imbecil
idiot
skxir[skʼiɾ]n.
rană
skxir si[skʼiɾ si]vin.
răni
skxirtsyìp[ˈskʼiɾ.͡tsjɪp]n.
rană mică
vânătaie
tăietură
skxom[skʼom]n.
șansă
oportunitate
sla'tsu[ˈslaʔ.͡tsu]vtr.
descrie
slan[slan]vtr.sociol
suport (pe cineva) (emoțional
sociale sau personal)

slantire[slan.ti.ˈɾɛ]n.emot
inspirație
slantire si[slan.ti.ˈɾɛ si]vin.emot
inspira
slä[slæ]conj.
dar
släkop[ˈslæ.kop]adv.
ci şi (se foloseste cu ken'aw)
slär[slæɾ]n.
peșteră
slele[ˈslɛ.lɛ]vin.
înota
sleyku[slɛj.ˈku]vtr.(2,2)
produce
să devină
sloa[ˈslo.a]adj.
larg
sloan[slo.ˈan]vtr.
turna
curge
slosnep[slo.ˈsnɛp]n.
lățime
slu[slu]vin.
deveni
smaoe[sma.ˈo.ɛ]n.flora
Falanxia
plantă foarte spinoasă
Phalanxia ferox
smar[smaɾ]n.hunt
pradă
smon[smon]vin.
familiar
cunoscut
sna'o[ˈsna.ʔo]n.
set
teanc
grup
snafpìlfya[sna.ˈfpɪl.fja]n.phil
filozofie
lit.: "grup de mentalități"
snanumultxa[sna.nu.mul.ˈtʼa]n.
curs
colecție de clase
snapamrelvi[sna.pam.ˈɾɛl.vi]n.ling
alfabet
snatanhì[sna.tan.ˈhɪ]n.
constelație
pâlc de stele
snatanhìtsyìp[sna.tan.ˈhɪ.͡tsjɪp]n.
roiul stelar
snatxärem[sna.ˈtʼæ.ɾɛm]n.body
schelet
set de oase
snayì[sna.ˈjɪ]n.
scară
serie de niveluri ca şi treaptă
snaytu[ˈsnaj.tu]n.
păgubaș
snaytx[snajtʼ]vtr.
pierde (joc
lupta)

snep[snɛp]adj.
îngust
restrâns
snew[snɛw]vtr.
contracta
strânge
snewsye[ˈsnɛw.sjɛ]adj.
înfiorător
înspăimântător
sneyä[ˈsnɛ.jæ]poss.
al
a
ale lor
sno[sno]pn.
pe sine
sieși
snolup[ˈsno.lup]n.
stil personal
personal estetic
aflare
prezenţă
snomo[ˈsno.mo]n.loc
spațiu privat (care se poate retrage la)
asemenea: cameră
snonrra[sno.ˈnrˌ.a]n.emot
orgoliu (negativ)
aroganță
snumìna[ˈsnu.mɪ.na]adj.persnfo
prost (de inteligență)
sngap[sŋap]vtr.
înţepa
sngä'i[ˈsŋæ.ʔi]vinm.
începe
iniţia
sngä'ikrr[ˈsŋæ.ʔi.krˌ]n.
început
începere
sngä'itseng[ˈsŋæ.ʔi.͡tsɛŋ]n.
poziția de început
locația inițială
sngä'iyu[ˈsŋæ.ʔi.ju]n.
începător
sngel[sŋɛl]n.
gunoi
sngeltseng[ˈsŋɛl.͡tsɛŋ]n.
groapa de gunoi
loc de gunoi
sngukx[sŋukʼ]n.flora
Plante de Omidă
Limacina erecta
sngum[sŋum]n.
îngrijorare
anxietate
preocupare
sngum si[sŋum si]vin.
face griji
sngumtsim[ˈsŋum.͡tsim]n.
motiv de îngrijorătoare
sursă de îngrijorare
sngunga'[ˈsŋu.ŋaʔ]adj.
ingrijoratoare
so'ha[ˈsoʔ.ha]vtr.emot
arata entuziasm pentru
fi entuziasmat de
soaia[so.ˈa.i.a]n.famsociol
familie (formă genitiv neregulată de soaiä)
sok[sok]adj.
recent
som[som]adj.weather
fierbinte
cald
somtìlor[ˈsom.tɪ.loɾ]n.flora
Popsicle
lit.: frumusețe fierbinte
Capsulatum virgatum
somwew[som.ˈwɛw]n.weather
temperatură
sop[sop]vin.
călători
voiaj
sopyu[ˈsop.ju]n.
călător
voiajor
Sorewn[so.ˈɾɛwn]n.name
nume feminin
sosul[so.ˈsul]adj.
(miros plăcut de apă curgătoare, ploaie, vegetație umed)
spaw[spaw]vtr.
crede
spä[spæ]vin.
sări
spe'e[spɛ.ˈʔɛ]vtr.
captura
spe'etu[spɛ.ˈʔɛ.tu]n.mil
prizonier
speng[spɛŋ]vtr.
restabili
restaura
spono[ˈspo.no]n.locgeogr
insulă
spule[ˈspu.lɛ]vtr.
propulsa
spulmokri[spul.ˈmok.ɾi]n.
telefon
lit.: propulsa voce
spuwin[ˈspu.win]adj.objnfp
fost
vechi
bătrân (compara cu koak)
spxam[spʼam]n.floraenvir
ciupercă
spxin[spʼin]adj.
bolnav
srak[sɾak]part.
marcator pentru da / nu întrebări la sfârșitul unei propoziții
srake[ˈsɾa.kɛ]part.
marcator pentru da / nu întrebări la începutul unei propoziții
sran[sɾan]intj.
da (colocvial)
srane[ˈsɾa.nɛ]intj.
da
sraw[sɾaw]adj.emot
dureros
srä[sɾæ]n.cloth
stofă
srätx[sɾætʼ]vtr.
supăra
deranja
sre+[sɾɛ]adp.temp
înainte de (data)
sre'[sɾɛʔ]n.body
dinte
srefereiey nìprrte'[sɾɛ.fɛ.ɾɛ.i.ˈɛj nɪ.ˈprˌ.tɛʔ]oth.idiom
aștept cu nerăbdare
în așteptarea fericit
srefey[sɾɛ.ˈfɛj]v.(2,2)
aștepta (opțional cu tsnì pentru propoziției subordonate)
srefpìl[sɾɛ.ˈfpɪl]v.(2,2)
presupune, bănui
(vtr. și vin., folosit în mod intransitiv cu: tsni)
srefwa[ˈsɾɛ.fwa]conj.
înainte
srekamtrr[sɾɛ.ˈkam.trˌ]n.temp
timp înainte de prânz
srekamtxon[sɾɛ.ˈkam.tʼon]n.temp
înainte de miezul nopții
srekrr[sɾɛ.ˈkrˌ]adv.temp
deja
srer[sɾɛɾ]vin.
apare
srese'a[sɾɛ.sɛ.ˈʔa]vtr.(2,3)
profetiza
prezice
sresrr'ong[sɾɛ.srˌ.ˈʔoŋ]n.temp
înainte de ivirea zorilor
sreton'ong[sɾɛ.ton.ˈʔoŋ]n.temp
seară înainte de apusul soarelui
srew[sɾɛw]vin.
dans
srey[sɾɛj]n.
versiune
variantă
srìn[sɾɪn]vtr.
transferă de la unul la altul (foarte rar folosit pe cont propriu)
srok[sɾok]n.cloth
perlă (decorativ)
sru'[sɾuʔ]vtr.
zdrobi
srung[sɾuŋ]n.
ajutor
asistenţă
srung si[sɾuŋ si]vin.
ajuta
asista
srungsiyu[ˈsɾuŋ.si.ju]n.
asistent
ajutor
srungtsyìp[ˈsɾuŋ.͡tsjɪp]n.
trimitere
starsìm[ˈstaɾ.sɪm]vtr.
aduna
colecta
stawm[stawm]vtr.
auzi
stawmtswo[ˈstawm.͡tswo]n.
audiere
abilitatea de audiere
stä'nì[ˈstæʔ.nɪ]vtr.
prinde
captura
steftxaw[stɛ.ˈftʼaw]vtr.
examina
verifica
controla
steng[stɛŋ]adj.
asemănător
analog
steyki[stɛj.ˈki]vtr.(2,2)
mânia
face pe cineva supărat
sti[sti]vin.
fi supărat
sto[sto]vtrm.
refuza (de a face ceva)
stum[stum]adv.
aproape
stxeli[ˈstʼɛ.li]n.
cadou
stxenu[ˈstʼɛ.nu]n.
ofertă
stxenutìng[ˈstʼɛ.nu.tɪŋ]vtr.(3,3)
oferi
stxong[stʼoŋ]adj.
ciudat
necunoscut
unknown
sulìn[ˈsu.lɪn]vin.
fi ocupat (sens pozitiv)
sunu[ˈsu.nu]vin.
fi plăcut
aduce bucurie
sung[suŋ]vtr.
adăuga
sur[suɾ]n.
gust
aromă
sutx[sutʼ]vtr.
urma
urmări
swaw[swaw]n.
moment
swek[swɛk]n.
tijă
bară
băț
Sweriye[swɛ.ɾi.jɛ]n.lw
Suedia
swey[swɛj]adj.
cel mai bun
sweylu[ˈswɛj.lu]vin.(2,2)

swirä[swi.ˈɾæ]n.faunaenvir
creatură
swizaw[swi.ˈzaw]n.mil
săgeată
swizawsena[swi.ˈzaw.sɛ.na]n.
tolbă (atașate la șa Iknanului)
version scurt
zawsena
swoa[ˈswo.a]n.gastr
îmbătător băuturi
"alcool"
swok[swok]adj.mythrelig
sacru
swotu[ˈswo.tu]n.mythrelig
loc sacră
swotulu[ˈswo.tu.lu]n.mythrelig
râu sacră (nume propriu)
syaksyuk[sjak.ˈsjuk]n.fauna
Prolemuris
(animal asemenea ca lemurii din Pandora)
syam[sjam]vtr.
mirosi (activ)
syanan[ˈsja.nan]n.envirgeogr
cascadă (o singură picătură sau o serie de mici cascade care apar succesiv de-a lungul unui flux sau o serie de piscine)
syaw[sjaw]vin.
numi
syay[sjaj]n.
soartă
syayvi[ˈsjaj.vi]n.
noroc
șansă
syä'ä[ˈsjæ.ʔæ]adj.gastr
amar (de gust și miros)
syeha[ˈsjɛ.ha]n.
respirație
syeha si[ˈsjɛ.ha si]vin.
respira
syen[sjɛn]adj.
final
ultimul (în serie)
syep[sjɛp]vtr.hunt
captura (cineva / ceva)
syeprel[sjɛp.ˈɾɛl]n.
aparat foto
syeptute[ˈsjɛp.tu.tɛ]n.flora
Hyneman
Pandoratonia myopora
syo[sjo]adj.
ușoară (greutate fizica)
syon[sjon]n.
trăsătură
atribut
caracteristică
punct
aspect
fațetă
proprietate
syor[sjoɾ]vin.
relaxa
syulang[ˈsju.laŋ]n.floraenvir
floare
syura[sju.ˈɾa]n.
energie (fizic sau spiritual)
syuratan[sju.ˈɾa.tan]n.
bioluminiscență
syuve[ˈsju.vɛ]n.gastr
alimente (substantiv colectiv
nici o plural)