szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na S

  Na'vi Polski
plumps/a50e1658-4323-4332-9e11-ff5cf424cd1d.mp3 sa[sa]czasow. nie.
wzrastać do wyzwania
ang. rise to a challange
plumps/5fa395ba-c9e5-4dd9-89d4-4c6e5429162d.mp3 sa'ewrang[sa.ˈʔɛw.ɾaŋ]rzecz.spec
ogromny warsztat tkacki (???)
mother loom
giant loom
plumps/ebd2cbf2-0915-43a0-8c7b-f80565012244.mp3 sa'nok[ˈsaʔ.nok]rzecz.fam
matka
plumps/1b4b9b43-7019-416e-8dc9-d37e1cefd483.mp3 sa'nu[ˈsaʔ.nu]rzecz.fam
mama
plumps/b5a3fcd5-37d7-4698-abf7-e8adda61d289.mp3 sa'sem[ˈsaʔ.sɛm]rzecz.fam
rodzic
(dosł. "zestaw rodziców" - przyp. tłum.)
plumps/4cb49f44-773a-4954-9177-04ed1ba7b552.mp3 sa'u[sa.ˈʔu]wkaz.
te (rzeczy)
(skrócona forma od tsa'u)
plumps/c8769a7c-5add-47c8-a959-7ff657fcdcf8.mp3 saa[saa]wykrz.
łzy grozy
(ang. "threatening cry" - przyp. tłum.)
plumps/7dc812bd-90ac-4709-ae7d-d073ed3baafd.mp3 salew[sa.ˈlɛw]czasow.
kontynuować
(używany również do mówienia o wieku osoby)
plumps/e68bf8cc-d1c3-42d0-99db-2c8b9dc4914d.mp3 salewfya[sa.ˈlɛw.fja]rzecz.
kierunek
kurs
plumps/223becf4-2c49-46f4-a9c0-9c714b8a60c2.mp3 san[san]czą.
cząstka do mówienia do określonej osoby
początek cytatu
'mówić'
plumps/53892ca6-4f0a-4f9c-a2af-4455cb77843b.mp3 sang[saŋ]przym.weather
ciepły
gorący
plumps/69d3f1cd-5be9-46bf-907c-0f685da71a7f.mp3 sar[saɾ]czasow. prz.
uzywać
posługiwać się
korzystać
stosować
plumps/ea90761a-4d5c-4027-9bc5-021b30b5dde9.mp3 sau[sa.ˈu]wykrz.
okrzyk po wysiłku
'ugh'
plumps/0ddc14bd-0587-4ef1-b782-e6d236d0cb8b.mp3 saylahe[saj.ˈla.hɛ]przysł.
i tak dalej
et cetera
itd.
zapisywane w skrócie jako: sl.
plumps/a838cb9a-a425-4100-9dce-91b02aa0c56e.mp3 sayrìp[ˈsaj.ɾɪp]przym.persnfo
przystojny
dobrze wyglądający (głównie dla mężczyzn)
plumps/5ee8ab95-8bb2-4708-8731-d670418b83f9.mp3 sä'anla[sæ.ˈʔan.la]rzecz.
tęsknota
plumps/9bbe629c-4c20-48ca-bd8d-c3303cec88cb.mp3 sä'eoio[sæ.ˈʔɛ.o.i.o]rzecz.
ceremonia
rytuał
obrzęd
plumps/b8f1ad4a-3ee7-49c3-b409-3a97fd8aac9b.mp3 sä'eoio si[sæ.ˈʔɛ.o.i.o si]czasow. nie.(5,5)
wziąć udział w ceremonii
wykonywać rytuał
plumps/de49cea6-ae70-4a16-b9c5-03461440e3d0.mp3 sä'ipu[sæ.ˈʔi.pu]rzecz.
coś humorystycznego
plumps/374bbe02-fc69-4214-9f38-e502ffda6861.mp3 sä'o[ˈsæ.ʔo]rzecz.
narzędzie
naczynie
plumps/4acc0a43-5f19-455b-841d-3ce9c7d4d45a.mp3 säfe'ul[sæ.ˈfɛ.ʔul]rzecz.
pogorszenie (konkretnej rzeczy)
plumps/ce5c1565-4975-4473-bc70-b4c0ba506d5f.mp3 säflä[sæ.ˈflæ]rzecz.
sukces
(przykład) sukcesu
plumps/a52e6655-3e0c-4c15-9736-743377677131.mp3 säfmi[sæ.ˈfmi]rzecz.
próba
usiłowanie
plumps/6260c385-d8e4-419a-8b5e-fbf2d2be603b.mp3 säfngo'[sæ.ˈfŋoʔ]rzecz.
wymaganie
żądanie
warunek
plumps/dee2a2a6-4e9d-433c-8e40-6168d6f89ac8.mp3 säfpìl[sæ.ˈfpɪl]rzecz.
pomysł
myśl

plumps/d9eb4647-203e-42cf-ba8a-52d72b46cbf5.mp3 säftxulì'u[sæ.ftʼu.ˈlɪ.ʔu]rzecz.sociol
mowa
przemowa
orędzie
plumps/bfa2d714-0ebe-46de-a438-168709129b74.mp3 säfyep[sæ.ˈfjɛp]rzecz.obj
uchwyt
rękojeść
(część obiektu za którą możesz go trzymać)
plumps/2c3cbc3f-168b-42a1-afff-fe3a4fc8cb20.mp3 sähena[sæ.ˈhɛ.na]rzecz.
pojemnik
naczynie
nośnik
plumps/cc9e5472-429f-4650-98ea-b97fa896b4f7.mp3 säkanom[sæ.ˈka.nom]rzecz.
nabytek
własność
plumps/8a2ba5a4-7ee9-4452-a1cd-46c1a2a81fe2.mp3 sälang[sæ.ˈlaŋ]rzecz.
dochodzenie
śledztwo
badanie
plumps/66c54f6b-57c1-4dd3-b7c0-143a9c01e4bd.mp3 sälatem[sæ.ˈla.tɛm]rzecz.
(przypadek) zmiana
edycja
modyfikacja
plumps/0154c814-421d-4429-a049-d3341d2c0821.mp3 sälätxayn[sæ.læ.ˈtʼajn]rzecz.mil
porażka
przykład porażki
plumps/32028389-08e3-417f-a5de-23da79de1c7e.mp3 sämok[sæ.ˈmok]rzecz.
sugestia
konkretny przypadek sugestii
plumps/442033d0-6869-4383-ab2a-785392826b20.mp3 sämunge[sæ.ˈmu.ŋɛ]rzecz.
narzędzie transportowe
urządzenie transportowe
(dowolny obiekt użyty do niesienia lub transportu czegoś innego)
plumps/3cf90395-1037-4d07-9b52-51962267e8d7.mp3 sämyam[sæm.ˈjam]rzecz.
uścisk
objęcie
ująć (np. w ramiona)
plumps/37551a8e-3dcd-4699-bb96-1fe444d2d3da.mp3 sänrr[sæ.ˈnrˌ]rzecz.
poświata
źródło światła
lampa
plumps/dc01b239-c088-4280-b257-570c4c15bea1.mp3 sänui[sæ.ˈnu.i]rzecz.
niepowodzenie (częściowe wystąpienie porażki)
(particular instance of failure)
plumps/32010b4b-2c65-4df2-b556-af431132ae9c.mp3 sänume[sæ.ˈnu.mɛ]rzecz.
nauka
uczenie
instrukcja
plumps/72b7cadf-0f7d-48b7-828b-4a47e4d654f6.mp3 sänume si[sæ.ˈnu.mɛ si]czasow. nie.(3,3)
uczyć
nauczać
instruować
dawać instrukcje
plumps/38b2911f-db77-486a-8e2d-efd6679a7257.mp3 sänumvi[sæ.ˈnum.vi]rzecz.
lekcja
nauczka
plumps/b5aea511-099d-49ae-aae2-4de7bbcbd0bf.mp3 sängä'än[sæ.ŋæ.ˈʔæn]rzecz.
napad cierpienia
depresja (jako epizod)
plumps/f1950886-2b9e-4cf4-9677-130833a17fbf.mp3 sängop[sæ.ˈŋop]rzecz.
kreacja
twór
stworzenie
utworzenie
plumps/1dcfa8a5-3c58-4349-9b26-09b0f5956789.mp3 säomum[sæ.ˈo.mum]rzecz.
(kawałek) informacja (policzalne)
plumps/beb02507-28dc-40a8-ad48-e6a3d439007c.mp3 säpenghrr[sæ.pɛŋ.ˈhrˌ]rzecz.
ostrzeżenie
przestroga
uprzedzenie
plumps/52221272-e8a5-4d20-9072-2287ca26aa7d.mp3 säpllhrr[sæ.plˌ.ˈhrˌ]rzecz.
ostrzeżenie
przestroga
uprzedzenie
plumps/c287ce2e-0169-46ee-b81f-6b47aca76c36.mp3 säplltxe[sæ.plˌ.ˈtʼɛ]rzecz.
komunikat
oświadczenie
plumps/4439c62f-f59e-42a4-8250-c272032df729.mp3 säplltxevi[sæ.plˌ.ˈtʼɛ.vi]rzecz.
komentarz
uwaga
wyjaśnienie
plumps/e02b6168-39da-4067-b2f3-5538e3af3abd.mp3 säpom[sæ.ˈpom]rzecz.
całować
plumps/e0308213-3ffb-4423-8b89-a2fb7c86719f.mp3 särawn[sæ.ˈɾawn]rzecz.
zamiennik
sybstytut
coś co zamienia coś innego
plumps/78216279-c566-4f66-823d-3e91a2b669fb.mp3 särengop[sæ.ˈɾɛ.ŋop]rzecz.
projekt
plumps/13435882-cf0b-46db-9677-e993cbc79438.mp3 säro'a[sæ.ˈɾo.ʔa]rzecz.
osiągnięcie
wielki czyn
plumps/289d1471-b632-411e-84cc-97c955a5dfd4.mp3 säro'a si[sæ.ˈɾo.ʔa si]czasow. nie.
dokonywać wielkich czynów
plumps/7c4848ab-eb64-478d-a239-0c1eb495dc1f.mp3 säseyto[sæ.sɛj.ˈto]rzecz.
narzędzie do rozbiórki
narzędzie służące do rozbiórki czegoś
plumps/39f32e85-44dc-42ac-a8e5-cfe77f953967.mp3 säsìlpey[sæ.sɪl.ˈpɛj]rzecz.
nadzieja (w tym przypadku)
plumps/52596f50-8b66-4701-b490-17b63f8bc7c9.mp3 säspxin[sæ.ˈspʼin]rzecz.
choroba
schorzenie
niedomaganie
plumps/c58aba23-1491-4470-a9ce-944105cf7bb5.mp3 säspxintsyìp[sæ.ˈspʼin.͡tsjɪp]rzecz.
drobne dolegliwości
plumps/93f8cea4-fdda-4d99-b144-5564e6dbae7f.mp3 säsrätx[sæ.ˈsɾætʼ]rzecz.
kłopot
irytacja
plumps/26305167-03b6-4069-8dc8-07013aa7a538.mp3 säsrìn[sæ.ˈsɾɪn]rzecz.comm
pożyczona rzecz
plumps/1ea07d7a-5153-4da9-9e19-65f58f9d1578.mp3 sästarsìm[sæ.ˈstaɾ.sɪm]rzecz.
kolekcja (ułożona celowo przez kogoś)
plumps/c0db89cb-3138-42cd-8724-12d38ee750a1.mp3 säsulìn[sæ.ˈsu.lɪn]rzecz.
hobby
przyjemna aktywność
plumps/ee5bf050-f697-487b-a9b0-c374122e4d1a.mp3 säsyep[sæ.ˈsjɛp]rzecz.milhunt
pułapka
plumps/e8f4d0eb-2db0-44f2-beb5-353e7bef6717.mp3 sätare[sæ.ˈta.ɾɛ]rzecz.sociolfam
więź
związek
relacja (z kimś)
plumps/43fe3ee0-047a-40c1-93b1-8036484ce430.mp3 sätaron[sæ.ˈta.ɾon]rzecz.hunt
polowanie
plumps/a3ddcd51-5c1d-492d-8059-6fff7fee3d33.mp3 sätsan'ul[sæ.ˈ͡tsan.ʔul]rzecz.
poprawa
ulepszenie
polepszenie
udoskonalenie
(konkretny przypadek)
plumps/8590c18c-741c-42be-9fc0-feb9b30aebce.mp3 sätsìsyì[sæ.ˈ͡tsɪ.sjɪ]rzecz.
szept
plumps/bab18f8b-d06d-4258-95f1-2d96b0aebd8c.mp3 sätswayon[sæ.ˈ͡tswaj.on]rzecz.
lot
przypadek lotu
plumps/7314c52c-73fd-481c-83fc-93a31ead2c68.mp3 sätsyìl[sæ.ˈ͡tsjɪl]rzecz.
wspinaczka
plumps/3796dc54-08d1-4720-9772-1271532b2283.mp3 säwäsul[sæ.ˈwæ.sul]rzecz.
rywalizacja
pojedynek (między osobami)
(szczególny przypadek konkurowania)
plumps/dc0afeb5-40e6-4917-ba08-bc451f078c43.mp3 säwäsultsyìp[sæ.ˈwæ.sul.͡tsjɪp]rzecz.
zawody
konkurs
plumps/3513dc5e-f097-490a-a07c-5d151adbc7d5.mp3 säwäte[sæ.wæ.ˈtɛ]rzecz.
punkt sporny
sprawa sporna
plumps/32a9e161-7f37-4c56-89b9-d06a22bb8be5.mp3 säwìntxu[sæ.wɪn.ˈtʼu]rzecz.
seans
pokaz
wystawa
ekspozycja
plumps/3c34d5de-8680-4316-a82f-58fb156c0764.mp3 säwìngay[sæ.wɪ.ˈŋaj]rzecz.
dowód (w tym konkretnym przypadku)
udowodnienie
plumps/876414c0-bc34-4ca5-aeb3-7161052f6e2a.mp3 säyäkx[sæ.ˈjækʼ]rzecz.
odkosz (odrzucenie propozycji małżeńskiej)
afront
lekceważenie
plumps/c0ea10fa-988d-4d2c-899c-424eb3bed24d.mp3 säzärìp[sæ.ˈzæ.ɾɪp]rzecz.milhunt
lider
wódz
(org. "face lead" lub "rein" - przyp. tłum.)
plumps/6ec750c3-3914-48a2-be72-0252b316a2ef.mp3 se'ayl[sɛ.ˈʔajl]rzecz.geogrenvir
wodospad
(chudy, indywidualnie wysoki wodoskad, który opada z wysokiego klifu lub z ruchomych gór)
plumps/7342436a-3b20-42f4-9736-abacc3553335.mp3 sekrr[ˈsɛ.krˌ]rzecz.temp
teraźniejszość
plumps/7d0ac343-4163-4cc1-b9b1-5977afad457d.mp3 sempu[ˈsɛm.pu]rzecz.fam
tatuś
tata
plumps/0db19ad7-472b-45d0-a35b-47c50e5db272.mp3 sempul[ˈsɛm.pul]rzecz.fam
ojciec
plumps/2a4ef68e-cad6-4306-96ac-366378f2d972.mp3 set[sɛt]przysł.temp
teraz
plumps/5953f2de-56bd-4d0f-bf81-3c0f8baf638c.mp3 sevin[sɛ.ˈvin]przym.nfopers
ładny
piękny
(głównie dla kobiet)
plumps/b3ff6049-750d-47aa-8999-d7b7cfe4d72d.mp3 sey[sɛj]rzecz.gastrspec
puchar
miska
(minimalnie zmodyfikowana z naturalnie występujących zasobów)
plumps/63d7d898-bb7e-4ab6-9c60-6635b0bae330.mp3 seykxel[sɛj.ˈkʼɛl]przym.pers
silny (emocjonalnie, duchowo)
silny duch
pewny czegoś;
plumps/c8c8209f-b862-4da5-905b-fe18fa189ac8.mp3 seyn[sɛjn]rzecz.
krzesło
stołek
taboret
ławka
dowolny ułatwiający siedzenie
plumps/45d9eb8f-0e27-4f78-b8f7-0d3107f5f052.mp3 seyri[ˈsɛj.ɾi]rzecz.body
warga
plumps/e11dda30-6c60-46b8-b16d-eb9c3cbffe48.mp3 seysonìltsan[sɛj.so.nɪl.ˈ͡tsan]wykrz.
dobra robota!
brawo!
doskonale!
plumps/f921eaec-f249-44f7-887e-1b22551ef681.mp3 seyto[sɛj.ˈto]czasow. prz.
zarżnąć
rżnąć
przetwarzanie tuszy martwego zwierzęcia
plumps/d7f6f14e-1283-48f4-a1ea-8bb9470f0cbb.mp3 Seze[ˈsɛ.zɛ]rzecz.namemyth
imię ikrana Neytiri
dosł. "niebieski kwiat"
  si[si]czasow.
czasownik pomocniczy
dodawany po rzeczowniku oznacza "robić, wykonywać"
(dosł. "do, make" - przyp tłum.)
plumps/1397ac0f-0dab-4e98-aeb3-8d5b3ef582b5.mp3 sim[sim]czasow. nie.
zbliżać się
być blisko
plumps/02aa443b-34b0-4b39-9ba4-0f1e2bb3793d.mp3 [sɪ]spój.
i (dla wyliczeń)
(np. to i to i to i to... - przyp. tłum.)
plumps/d8fc45e5-658c-46a6-9859-5c2d8af84419.mp3 sìk[sɪk]czą.
cząstka kończąca mowę bezpośrednią
"koniec cytatu"
"zamknąć cudzysłów"
plumps/b614e108-2a12-4137-957b-9895fb8d8888.mp3 sìlpey[sɪl.ˈpɛj]czasow. nie.(2,2)
mieć nadzieję (razem z tsnì w zdaniu podrzędnym)
plumps/4f2f75a8-b4fe-4252-bf90-548a97896664.mp3 sìlronsem[sɪl.ˈɾon.sɛm]przym.objnfp
mądry (o rzeczy)
inteligentny
plumps/d200a5f8-b014-4f2f-ab71-89f3c5983977.mp3 sìltsan[sɪl.ˈ͡tsan]przym.
dobry (w tym przypadku)
plumps/35b95c6f-0075-443f-873a-3bdc9a477caa.mp3 sìn[sɪn]adp.loc
na
plumps/ca33f490-7cb9-4c86-bff8-5e9abac02d7b.mp3 ska'a[ska.ˈʔa]czasow. prz.mil
zniszczyć
niszczyć
wyniszczać
rujnować
plumps/bb37a7e6-0391-48cb-8f8f-b6d4029f7f03.mp3 skepek[ˈskɛ.pɛk]przym.
formalny
plumps/91944adf-e524-4a01-a877-f8a50d2579fc.mp3 skiempa[ˈski.ɛm.pa]rzecz.
prawa strona
plumps/b40a3e82-1576-45a4-b216-90f7a97f501a.mp3 skien[ˈski.ɛn]przym.
odpowiedni (kierunek)
właściwy (kierunek)
right (not left) (direction)
plumps/f1cf72e6-30a6-4d9b-883b-8eeececca941.mp3 sko[sko]adp.
w charakterze (kogoś, czegoś)
w roli (kogoś, czegoś, jest)
(ktoś/coś) jako (ktoś/coś innego)
plumps/7216c183-ab89-46bd-9408-f02b9fd10f7b.mp3 skxakep[ˈskʼa.kɛp]przysł.
prawdopoobnie
pewnie (ale nie na pewno!)
plumps/22c40311-9e13-4b05-9e6e-377c5aabfb82.mp3 skxakep[ˈskʼa.kɛp]przym.
prawdypodobny
możliwy
plumps/b743a5e0-53aa-4a2b-ba69-06d2ebd1262e.mp3 skxawng[skʼawŋ]rzecz.
idiota
kretyn
plumps/8bd21922-d29f-4091-9946-307e3474618c.mp3 skxir[skʼiɾ]rzecz.
rana
skaleczenie
plumps/c91dabd2-6dc5-45f7-9d3c-1b5dbe259b3a.mp3 skxir si[skʼiɾ si]czasow. nie.
ranić (kogoś, coś)
plumps/e2b72e3d-a237-4deb-9c7a-e8c41a2649ac.mp3 skxirtsyìp[ˈskʼiɾ.͡tsjɪp]rzecz.
siniak
stłuczeczenie
skaleczenie
drobna rana
plumps/8009b084-60d6-4cc0-b8c4-07d7277cb8dd.mp3 skxom[skʼom]rzecz.
szansa
możliwość
okazja
sposobność
plumps/a5fb8243-e4f0-49ae-ab8b-58e155d3bfb6.mp3 sla'tsu[ˈslaʔ.͡tsu]czasow. prz.
opisać
przedstawić
charakteryzować
plumps/f5285b40-3a5b-491e-a991-0bfbfc5d9fea.mp3 slan[slan]czasow. prz.sociol
wspierać (kogoś) (emocjonalnie, społecznie lub osobiście)
plumps/465279b4-4e6e-4430-b405-93f1c303b4a3.mp3 slantire[slan.ti.ˈɾɛ]rzecz.emot
inspiracja
plumps/c5d76978-d376-46bb-a0a3-0cb8ecf90f80.mp3 slantire si[slan.ti.ˈɾɛ si]czasow. nie.emot
inspirować
plumps/938fc815-1d66-40b8-86bc-8cb93135b85f.mp3 slayk[slajk]czasow. prz.
szczotkować
wyszczotkować
czesać
rozczesać
zaczesywać
plumps/503159a2-6259-43c3-9ccd-2454f1317996.mp3 slä[slæ]spój.
ale
plumps/779f4033-d09f-49e4-b95b-866a1b138957.mp3 släkop[ˈslæ.kop]przysł.
ale również (używane z: ken\'aw)
plumps/f288f6f4-2b85-48aa-9dc3-255d150ac04b.mp3 slär[slæɾ]rzecz.
jaskinia
grota
jama
plumps/df5e1282-0133-42e8-906b-0d55cc9491a8.mp3 slele[ˈslɛ.lɛ]czasow. nie.
pływać
popływać
podpłynąć
plumps/27f4105c-60ab-4dd5-abf6-c9b93bfb8f61.mp3 sleyku[slɛj.ˈku]czasow. prz.(2,2)
produkować
plumps/abb9f754-dbd2-4a0f-9677-69c2e2e4e610.mp3 sloa[ˈslo.a]przym.
sszeroki
rozległy
obszerny
plumps/4d2a7b67-735a-4eef-8574-4e32417092a2.mp3 sloan[slo.ˈan]czasow. prz.
wlać
polać
nalać
wsypać
plumps/942728ad-30d6-4d51-964f-2adbc1b5ec14.mp3 slosnep[slo.ˈsnɛp]rzecz.
szerokość
plumps/d4dff7cb-c917-48ab-b8f0-a1f66cf95c7c.mp3 slu[slu]czasow. nie.
stawać się
zostać (kimś)
zrobić się
uczynić
plumps/b2fde419-c1d8-4af2-8018-6a590a742f3e.mp3 slukx[slukʼ]rzecz.
róg (zwierzęcia)
plumps/2abc9ec9-19f2-46cc-80a2-4c489800b774.mp3 smaoe[sma.ˈo.ɛ]rzecz.flora
phalanxia
heavily thorned plant
Phalanxia ferox
plumps/4d3692ca-7b9c-4592-9771-4467ab05b5b9.mp3 smar[smaɾ]rzecz.hunt
zdobycz
ofiara
łup
upolowana rzecz
plumps/ebe0c502-fc9c-4cf4-8753-b9969bd13a8e.mp3 smon[smon]czasow. nie.
być znanym
być zaznajomionym (org. "be familiar" - przyp. tłum.)
plumps/624e0fad-b594-4f18-a592-55159bcb0301.mp3 sna'o[ˈsna.ʔo]rzecz.
zestaw
zbiór
zespół (rzeczy)
stos
plumps/355b9326-084f-4d30-b138-db140bdc6e30.mp3 snafpìlfya[sna.ˈfpɪl.fja]rzecz.phil
filozofia
dosłownie "grupa postaw" - group of mindsets
plumps/9e9c53da-4833-47c4-90dc-691551919603.mp3 snanumultxa[sna.nu.mul.ˈtʼa]rzecz.
kurs (do nauki czegoś)
zbiór lekcji
plumps/0abe2d6b-00bc-4728-9a11-ed19405d19f0.mp3 snapamrelvi[sna.pam.ˈɾɛl.vi]rzecz.ling
alfabet
plumps/8082f5ea-f578-4829-8de1-dc8be99a330d.mp3 snatanhì[sna.tan.ˈhɪ]rzecz.
konstelacja
zbiór gwiazd
plumps/0d481d0a-bff0-4c7a-98a2-33c2aea79f95.mp3 snatanhìtsyìp[sna.tan.ˈhɪ.͡tsjɪp]rzecz.
gromada gwiazd
plumps/52eb8101-2a22-4eb2-a8d2-cebf31866f17.mp3 snatxärem[sna.ˈtʼæ.ɾɛm]rzecz.body
szkielet
zestaw kości
plumps/7a0a4b92-619f-43eb-a62d-78e1e246ab4b.mp3 snayì[sna.ˈjɪ]rzecz.
klatka schodowa
seria poziomów, połączonych schodami
plumps/007c2e75-2c4a-4670-8c4f-a0d8950c2dba.mp3 snaytu[ˈsnaj.tu]rzecz.
przegrany
przegrywający
zwyciężony
plumps/873b8c28-afc0-40e6-9bbd-d975130e5d96.mp3 snaytx[snajtʼ]czasow. prz.
przegrać (grę, walkę)
plumps/2db1eccd-a7df-4a91-a872-922225238995.mp3 snäm[snæm]czasow. nie.
gnić
odgnić
pognić
próchnieć
pogorszyć się w czasie
(o obiektach i umiejętnościach)
plumps/ba658d99-3972-4519-b1d0-72b5b6af07dd.mp3 snep[snɛp]przym.
wąski
ciasny
plumps/53e56457-35fe-4501-af49-1efcb013cf89.mp3 snew[snɛw]czasow. prz.
uciskać
dociskać
zacieśniać
zwężać
zaciskać
plumps/86325d43-aec0-47e4-b227-deb4287e5fda.mp3 snewsye[ˈsnɛw.sjɛ]przym.
straszny
upiorny
dziwny
dziwaczny
plumps/53281551-7e3c-4fe8-9f82-f1330460efca.mp3 sneyä[ˈsnɛ.jæ]dzier.
refleksyjny dopełniacz zaimka w trzeciej osobie
jego własny
jej własny
jego
ich własny
plumps/3e942f22-98ee-4a63-8376-d14d7da6851c.mp3 sno[sno]os.
plumps/750673df-98eb-4405-aa12-ab3379305e12.mp3 snokfyan[ˈsnok.fjan]rzecz.
szafka na rzeczy osobiste
plumps/7e1640a6-b9e2-47d2-ba40-621ac0d7d0fe.mp3 snolup[ˈsno.lup]rzecz.
osobisty styl
osobista estetyka
prezencja
prezentacja (siebie)
plumps/86978893-69a0-426b-811d-71bac6cb2e72.mp3 snomo[ˈsno.mo]rzecz.loc
pokój (w budynku)
prywatna przestrzeń (do której można się wycofać)
plumps/bf334abf-cc3a-4cc8-9941-ab96ae956a3e.mp3 snonivi[ˈsno.ni.vi]rzecz.sociolspec
hamak jednoosobowy
plumps/e43f87aa-5799-4aba-b8f4-143909b9494d.mp3 snonrra[sno.ˈnrˌ.a]rzecz.emot
arogancja
pycha (negatywnie)
plumps/d99b035b-7105-4b9e-8c33-9ad015d229dd.mp3 snumìna[ˈsnu.mɪ.na]przym.persnfo
ciemny (o inteligencji)
głupi
plumps/20be22dd-8bc7-410c-95e8-a34ee4c2d02a.mp3 sngap[sŋap]czasow. prz.
użądlić
żądlić
plumps/e4268aea-b4ee-43ce-8c88-6fb2e2376b89.mp3 sngä'i[ˈsŋæ.ʔi]czas. mod.
rozpoczynać
zaczynać
rozpocząć
zapoczątkować
plumps/ca3fdd38-85b2-4927-b7bd-fa319f35fd16.mp3 sngä'ikrr[ˈsŋæ.ʔi.krˌ]rzecz.
początek
czas rozpoczęcia
plumps/0636c3be-7a4a-4d32-bb65-8be86d5d7189.mp3 sngä'itseng[ˈsŋæ.ʔi.͡tsɛŋ]rzecz.
początek
pozycja startowa
pozycja początkowa
plumps/14a7a477-4183-4473-8656-2ac87bc06b77.mp3 sngä'iyu[ˈsŋæ.ʔi.ju]rzecz.
początkujący
rozpoczynający
(sngä'i - rozpoczynać. -yu - określenie osoby - przyp. tłum.)
plumps/f23c803c-37aa-4a18-8dfe-771a42a01baa.mp3 sngel[sŋɛl]rzecz.
śmieć
tandeta
bzdura
banialuka
plumps/46b4e822-43b9-4cc9-af01-35e638db82e0.mp3 sngeltseng[ˈsŋɛl.͡tsɛŋ]rzecz.
miejsce na śmieci
wysypisko śmieci
plumps/77653edd-4949-4489-a10d-5ff86c316169.mp3 sngukx[sŋukʼ]rzecz.flora
grub plant
Limacina erecta
plumps/517b89d9-0fe5-438b-8a24-f4a12c45fab1.mp3 sngum[sŋum]rzecz.
zmartwienie
troska
niepokój
obawa
plumps/a22666c8-0e8c-4ccb-bebe-60bbfd85681b.mp3 sngum si[sŋum si]czasow. nie.
martwić się
zbulwersować
niepokoić
troszczyć się
plumps/d256cca1-f144-4f7c-851b-bb20eecd989e.mp3 sngumtsim[ˈsŋum.͡tsim]rzecz.
powód zmartwienia
powód troski
powód obawy
źródło zmartwienia
plumps/2c6867ff-3a87-41ad-98dd-dd879543dcc3.mp3 sngunga'[ˈsŋu.ŋaʔ]przym.
niepokojący
kłopotliwy
plumps/542dab00-57ac-416a-8433-f1e3fd827d53.mp3 so'ha[ˈsoʔ.ha]czasow. prz.emot
być rozentuzjazmowanym na punkcie (czegoś)
okazywać swój entuzjazm (czemuś)
być podekscytowanym na punkcie (czegoś)
plumps/4b41591c-a32b-4086-9d8d-3efd6ccf6894.mp3 soaia[so.ˈa.i.a]rzecz.sociolfam
rodzina (nieregularny dopełniacz od soaiä)
plumps/9eac680d-6c98-4729-9d62-a9802a7a3cd5.mp3 sok[sok]przym.
niedawny
ostatni
świeży
świeżej daty
plumps/c83d6fae-98a0-47b4-8af5-d3d1bd2ab4e8.mp3 som[som]przym.weather
gorąco
plumps/4a09953b-2db6-46c8-a703-1344542db4b8.mp3 somtìlor[ˈsom.tɪ.loɾ]rzecz.flora
lód na patyku
dosł. gorąca piękność
Capsulatum virgatum
plumps/46c1f03b-3154-4ceb-9fbb-6c22d0851a1a.mp3 somwew[som.ˈwɛw]rzecz.weather
temperatura
plumps/82e1024e-1d1a-4568-87be-aa0a27d03182.mp3 sop[sop]czasow. nie.
podróżować
ujechać
wędrować
plumps/98a3b28f-031d-462b-8975-3cb17ce11e3d.mp3 sopyu[ˈsop.ju]rzecz.
podróżnik
wędrowiec
plumps/3a552c7d-08dd-4a02-b0a1-e6c5759b4ace.mp3 Sorewn[so.ˈɾɛwn]rzecz.name
Imię żeńskie
plumps/109e362b-9266-4a37-9a97-9e5aa67e6fe0.mp3 sosul[so.ˈsul]przym.
(przyjemny zapach pobliskiej wody, deszczu, wilgotnej roślinności)
plumps/da7085ab-d6d4-4b21-8d8f-cf71dc80765a.mp3 spaw[spaw]czasow. prz.
uwierzyć
wierzyć
być zwolennikiem
plumps/5baffb14-b21b-4e87-a55c-f370fabc21f3.mp3 spä[spæ]czasow.
skakać
plumps/1339e5b1-5cc8-4c97-ac9e-5b33d9dcd493.mp3 spe'e[spɛ.ˈʔɛ]czasow. prz.
zdobyć
pojmać
pochwycić
plumps/96461871-ce6e-452f-ad30-3630bb9d6d63.mp3 spe'etu[spɛ.ˈʔɛ.tu]rzecz.mil
jeniec
więźień
branka
braniec
plumps/acb02a42-5087-4498-be12-378efafc2711.mp3 speng[spɛŋ]czasow. prz.
przywracać
odbudować
odzyskać
plumps/fc380fc1-a2f2-4d69-96aa-fdf005370b5f.mp3 spono[ˈspo.no]rzecz.geogrloc
wyspa
plumps/eab27aed-6654-47e0-b385-5a37213431ac.mp3 spule[ˈspu.lɛ]czasow. prz.
napędzać
poruszać
pchać
plumps/1a74aac2-30f6-449f-a759-cee8e9017dba.mp3 spulmokri[spul.ˈmok.ɾi]rzecz.
telefon
dosł. "napędzany głos"
plumps/f8d65d2c-08d8-40b5-a655-9606efee0e2c.mp3 spulyaney[spul.ja.ˈnɛj]rzecz.
wiosło (do kanu)
plumps/7c6f74b6-f740-4c4f-a77b-5784d59d1571.mp3 spuwin[ˈspu.win]przym.objnfp
stary
były
(porównaj z "koak")
plumps/7678266c-971b-4cfc-bddf-7e2f6fc0b2a7.mp3 spxam[spʼam]rzecz.envirflora
grzyb
grzybek
pieczarka
plumps/1b14f8b8-b2e6-4aec-840a-c006bee705be.mp3 spxin[spʼin]przym.
chory
schorowany
mający nudności
plumps/4e3d7bb2-927f-474c-b054-2723b9720758.mp3 srak[sɾak]czą.
czątka w pytaniach tak/nie, umieszczana na końcu zdania
plumps/2a882fda-0e20-4cb8-9835-da36b1a5bf02.mp3 srake[ˈsɾa.kɛ]czą.
cząsta w pytniach tak/nie, umieszczana na początku zdania
plumps/ba8126f2-1dfa-4012-bff3-541e61d5a090.mp3 sran[sɾan]wykrz.
tak (kolokwialnie)
ang. yeah
plumps/ac418f6c-969b-4c73-abff-852c68727d43.mp3 srane[ˈsɾa.nɛ]wykrz.
tak
plumps/3482821e-23c0-4f75-8107-37763a9362f9.mp3 sraw[sɾaw]przym.emot
bolesny
dotkliwy
plumps/607fb1ea-0d49-4075-b7aa-7e982318794a.mp3 srä[sɾæ]rzecz.cloth
ubranie (kawałek tkanego ubrania na krośnie)
plumps/91a710c5-75e0-4458-8a52-62d0ab46b708.mp3 srätx[sɾætʼ]czasow. prz.
drażnić
denerwować
zawracać głowę
zanudzać
plumps/66f57c99-c846-4cd8-a76b-70540ae498c7.mp3 sre+[sɾɛ]adp.temp
ubranie
(kawałek tkaniny, utkanej na krośnie - przyp. tłum.)
plumps/d400f65e-a57a-4ecf-a62c-1aeb43928d71.mp3 sre'[sɾɛʔ]rzecz.body
ząb
plumps/12ff808f-7016-462e-a696-cf7dfb265ef1.mp3 srefereiey nìprrte'[sɾɛ.fɛ.ɾɛ.i.ˈɛj nɪ.ˈprˌ.tɛʔ]inny.idiom
wyczekiwać (czegoś)
doczekać
plumps/c2981f5c-e925-4ba2-a02c-73b112632827.mp3 srefey[sɾɛ.ˈfɛj]czasow.(2,2)
oczekiwać (opcjonalnie z tsnì w zdaniu podrzędnym)
plumps/2f6626c0-f71c-42eb-a7dd-b9c224e5e6d8.mp3 srefpìl[sɾɛ.ˈfpɪl]czasow.(2,2)
założyć
przyjąć
przypuszczać
(czasownik przechodni)
(użyj z tsnì dla formy nieprzechodniej)
plumps/a4db3c25-5163-4f73-8786-958ce22ead8e.mp3 srefwa[ˈsɾɛ.fwa]spój.
zanim
plumps/0e26bdf7-79bf-41df-a05f-5df74038e2bc.mp3 srekamtrr[sɾɛ.ˈkam.trˌ]rzecz.temp
przedpołudnie
czas przed południem
plumps/ae3aed7c-13ad-4797-addb-2e81d9dfce2f.mp3 srekamtxon[sɾɛ.ˈkam.tʼon]rzecz.temp
przed północą
czas przed północą
plumps/007a9565-6019-45f0-a7c5-458d63abc9dc.mp3 srekrr[sɾɛ.ˈkrˌ]przysł.temp
przedtem
uprzednio
z wyprzedzeniem
plumps/1b789ab4-c62a-4091-ae3f-7647808670c5.mp3 srer[sɾɛɾ]czasow. nie.
zjawić się
zmaterializować
pojawić się
plumps/089d13fd-9e40-4976-a8bb-137a382afa89.mp3 srese'a[sɾɛ.sɛ.ˈʔa]czasow. prz.(2,3)
prorokować
przepowiadać
wywróżyć
plumps/3edfa9d1-68ae-475c-96a3-d8f32e370d03.mp3 sresrr'ong[sɾɛ.srˌ.ˈʔoŋ]rzecz.temp
przed świtem
plumps/6ee5a43d-7bc0-42be-8c9c-1ae9cd4e8a0c.mp3 sreton'ong[sɾɛ.ton.ˈʔoŋ]rzecz.temp
zmierzch
wieczorem przed zachodem słońca
plumps/f047d7b1-6f44-4eee-a094-6f2638d80b57.mp3 srew[sɾɛw]czasow. nie.mus
tańczyć
plumps/d3edb97a-ad8a-429d-bce9-8019e7edb616.mp3 srey[sɾɛj]rzecz.
wersja
plumps/2d126309-5a84-4f43-8901-eda5b41f59c1.mp3 srìn[sɾɪn]czasow. prz.
tymaczasowe przeniesienie z jednego miejsca do drugiego
(rzadko używane samoistnie)
plumps/23dcbe10-234d-42eb-872c-d24758930a2f.mp3 srok[sɾok]rzecz.cloth
koralik (dekoracyjny)
paciorek
perełka
plumps/cc609325-4e9f-4df6-b24d-f57bdb27ef81.mp3 sru'[sɾuʔ]czasow. prz.
zmiażdzyć
zgnieść
deptać
stratować
plumps/9c891d6e-7607-47d5-a05f-04e4b005d2d7.mp3 srung[sɾuŋ]rzecz.
pomoc
wsparcie
asysta
plumps/930494f7-204a-469d-b732-2cf9e8e0b483.mp3 srung si[sɾuŋ si]czasow. nie.
pomagać
wspierać
asystować
plumps/a80f5604-5f63-4682-a46c-3494bd067629.mp3 srunga'[ˈsɾu.ŋaʔ]przym.nfp
pomocny
przydatny
plumps/f489eacd-70cb-4fcb-bba8-aaca5e7ac7c6.mp3 srungsiyu[ˈsɾuŋ.si.ju]rzecz.
pomocnik
asystant
plumps/ec7c58cd-2e14-4d6d-b863-9ce76c952ba9.mp3 srungtsyìp[ˈsɾuŋ.͡tsjɪp]rzecz.
pomocna wskazówka
porada
plumps/91f2f7d6-cea8-4181-9641-901379043e22.mp3 starsìm[ˈstaɾ.sɪm]czasow. prz.
zbierać
gromadzić
kolekcjonować
plumps/a9540f0b-1150-4963-b524-f9d12896edf2.mp3 stawm[stawm]czasow. prz.
słyszeć
wysłuchać
plumps/cf2ff7dc-0708-4108-82f6-6aca726ddc20.mp3 stawmtswo[ˈstawm.͡tswo]rzecz.
słuch
zmysł słuchu
plumps/80ad955a-b52c-45ea-8520-3bb4ef049f76.mp3 stä'nì[ˈstæʔ.nɪ]czasow. prz.
łapać
złapać
schwytać
plumps/4ed8ddc5-c6d5-4b6b-9e82-f82fc8f33292.mp3 steftxaw[stɛ.ˈftʼaw]czasow. prz.
zbadać
badać
sprawdzać
plumps/bc2efb30-6f77-4026-8090-7fd1b5ee3f11.mp3 steng[stɛŋ]przym.
podobny
bliźniaczy
plumps/613c03e1-a010-448e-adb5-b6035b8d28c9.mp3 steyki[stɛj.ˈki]czasow. prz.
złościć (kogoś)
rozgniewać (kogoś)

plumps/b01d4c7b-7212-41e1-b283-a3b59a701b92.mp3 sti[sti]czasow. nie.
być złym
gniewać się
być rozzłoszczonym
plumps/ea685a1f-13d6-4bdd-af15-807251075dbd.mp3 stiwi[ˈsti.wi]rzecz.
psota
łobuzerka
plumps/0ba52727-1fb7-497c-a7e9-1cd4f1f516ed.mp3 stiwi si[ˈsti.wi si]czasow. nie.(2,2)
być niegrzecznym
psocić
rozrabiać
plumps/878aff91-58a3-4ab4-9def-025b9323764b.mp3 stiwinga'[ˈsti.wi.ŋaʔ]przym.
złośliwy
psotny
łobuzerski
plumps/574a0517-1672-451a-a9c8-be12e9d78081.mp3 stiwisiyu[ˈsti.wi.si.ju]rzecz.
złośliwiec
psotnik
łobuz
plumps/20371c11-c199-44d6-9c71-18483545b94b.mp3 sto[sto]czas. mod.
odmawiać (aby coś zrobić)
plumps/3f30aa4b-ce55-4e0e-8c20-23d508a82b89.mp3 stum[stum]przysł.
prawie
plumps/dfe1c9b6-792b-40fa-bd0f-9fdc87d79c2a.mp3 stxeli[ˈstʼɛ.li]rzecz.
prezent
upominek
dar
podarek
plumps/4b5d157e-e85d-42f5-90c1-00fcbf16448a.mp3 stxenu[ˈstʼɛ.nu]rzecz.
oferta
propozycja
ofiarowanie
plumps/1295f776-2ed9-48f1-ab6f-7caece0e29a5.mp3 stxenutìng[ˈstʼɛ.nu.tɪŋ]czasow. prz.(3,3)
składać ofertę
składać propozycję
ofiarować
dosł. ofertę dawać (stxenu tìng)
plumps/2ea7d02a-39c9-4d4a-8f43-bd5972116d33.mp3 stxong[stʼoŋ]przym.
dziwny
nieznany
obcy
(o czymś co wydaje się groźne i niebezpieczne)
plumps/5bf294a2-7ce5-49bd-80a9-4cf0092f5940.mp3 sulìn[ˈsu.lɪn]czasow. nie.
być zajętym (w pozytywnym sensie)
być pochłoniętym czymś co sprawia nam przyjemność
plumps/89b6f6f4-006c-4f6c-a489-3b6de3447c79.mp3 sum[sum]rzecz.envir
muszla (z oceanu)
plumps/ac8cd87f-cd8d-48a8-8dbf-5aca3da2c17c.mp3 sumsey[ˈsum.sɛj]rzecz.gastrspec
naczynie do picia
(zrobione z muszli)
plumps/ea7c6524-adeb-4004-b97e-0a6f5ab3d37d.mp3 sunu[ˈsu.nu]czasow. nie.
być miłym
być lubianym
przynieść radość
lubić
plumps/11443e43-17f8-493b-b938-acf9f54a0917.mp3 sung[suŋ]czasow. prz.
dodawać
dodać
dopisać
plumps/944f55bc-ff12-494e-b6b9-364e68033ca1.mp3 sur[suɾ]rzecz.
smak
posmak
aromat
zapach
plumps/96b6af75-f7c9-4708-b40a-9863d42508f1.mp3 susyang[su.ˈsjaŋ]przym.
kruchy
delikatny
plumps/3784d7a8-d230-436a-8f00-dc5b19da8954.mp3 sutx[sutʼ]czasow. prz.
śledzić
tropić
podążać
plumps/6655ff6e-ae57-4ce0-86f5-5440c3aa621e.mp3 swaw[swaw]rzecz.
moment
chwila
za chwilę
plumps/accb3937-d147-464e-961f-4d861e98e56d.mp3 swaynivi[ˈswaj.ni.vi]rzecz.sociolspec
hamak rodzinny
plumps/865ce174-1b1b-4cf6-9a97-3b55aab41af7.mp3 swek[swɛk]rzecz.
listwa
pręt
słup
drąg
plumps/c4ac6f69-3c72-48e6-95ad-bdd9b492a1a5.mp3 Sweriye[swɛ.ɾi.jɛ]rzecz.lw
Szwecja
plumps/718ed447-ec66-4b1a-99c3-b97127abfc48.mp3 swey[swɛj]przym.
najlepszy
plumps/dd586bce-5ed1-43f5-9ee2-81ce050fb218.mp3 sweylu[ˈswɛj.lu]czasow. nie.(2,2)
powinien
winien
(ang. "should")
plumps/0ba35389-9c86-4b70-8065-78430af1fbe8.mp3 swirä[swi.ˈɾæ]rzecz.envirfauna
kreatura
stwór
stworzenie
istota
plumps/09631186-1c9e-42cb-970d-86240878002c.mp3 swizaw[swi.ˈzaw]rzecz.mil
strzała
plumps/46634126-4138-4266-a0ea-4e1759cbd39c.mp3 swizawsena[swi.ˈzaw.sɛ.na]rzecz.
kołczan (dołączony do siodła ikrana)
często skracane do zawsena
plumps/df3e53b4-f510-4fd2-970b-d30693b37293.mp3 swoa[ˈswo.a]rzecz.gastr
napój odurzający
spirytus
plumps/eca10dcf-5bd2-475c-a1d3-38e684f4b65d.mp3 swoasey[ˈswo.a.sɛj]rzecz.gastrspec
kufel
kava bowl (hand-sized)
(zbudowany ze strąków, używany do picia napojów odurzających)
plumps/a1aafa80-ecca-4079-96ed-eb27948de917.mp3 swoasey ayll[ˈswo.a.sɛj a.ˈjlˌ]rzecz.gastrspec
duży kufel (dla kilku osób)
ang. "large social kava bowl"
plumps/1ae4d3ce-dae9-47bc-bf7e-4745cf9bcc23.mp3 swok[swok]przym.religmyth
poświęcony
najświętszy
plumps/b40e9cd0-4b20-4c56-840c-3bf29c4e12fd.mp3 swotu[ˈswo.tu]rzecz.mythrelig
święte miejsce
poświęcone miejsce
plumps/1280a21c-60c2-48ea-a256-17cb1491d24a.mp3 swotulu[ˈswo.tu.lu]rzecz.mythrelig
święta rzeka (nazwa własna)
plumps/2684a90b-6876-4574-a964-9f5371a37fb6.mp3 syaksyuk[sjak.ˈsjuk]rzecz.fauna
Prolemur
(Pandorańskie, lemuropodobne zwierzę)
Prolemuris noctis
plumps/896e33ca-d94a-4418-9783-2de4dc6bffed.mp3 syam[sjam]czasow. prz.
wąchać
powąchać
węszyć
zwęszyć
plumps/0473e5d4-925f-4e46-9ad3-503d58a583e5.mp3 syanan[ˈsja.nan]rzecz.geogrenvir
wodospad
(pojedyńczy lub kilka mniejszych występujących sekwencyjnie wzdłuż strumienia lub serii basenów)
(policzalny)
plumps/afea718f-cdf8-4ef2-9592-d4c9097ab83e.mp3 syaw[sjaw]czasow. nie.
nazywać
wezwać
plumps/2056386f-8458-4ff1-80aa-d9ff355ba62f.mp3 syay[sjaj]rzecz.
los
przeznaczenie
dola
fatum
plumps/e82bb490-180a-4a81-801a-0ae1293d8a86.mp3 syayvi[ˈsjaj.vi]rzecz.
szczęście
szansa
plumps/41ff3615-c867-456d-9c21-d98df68056a0.mp3 syä'ä[ˈsjæ.ʔæ]przym.gastr
gorzki (smak lub zapach)
plumps/d3c9acab-87d1-4043-ad43-c72e91c25d93.mp3 syeha[ˈsjɛ.ha]rzecz.
oddech
plumps/172b2ab5-9b3e-4514-be23-d1d02b4b9b5c.mp3 syeha si[ˈsjɛ.ha si]czasow. nie.
oddychać
plumps/dbf0bb74-3681-491e-8b45-f7c3f43f4e43.mp3 syen[sjɛn]przym.
ostatni (w serii)
ostateczny
końcowy
finałowy
definitiwyny
plumps/fea148c7-89d9-459a-a1fa-27c3d96aff22.mp3 syep[sjɛp]czasow. prz.hunt
złapać w pułapkę (kogoś lub coś)
plumps/c638d746-c80e-4e74-afaf-aa3e72520700.mp3 syeprel[sjɛp.ˈɾɛl]rzecz.
kamera
(dosł. (przedmiot) łapiący obraz w pułapkę)
(ang. dosł. "trap image")
plumps/6bfad7c2-d3df-47f8-ad31-013789859696.mp3 syeptute[ˈsjɛp.tu.tɛ]rzecz.flora
traper
dosł.: osoba tropiąca
Pandoratonia myopora
plumps/a6f66213-3975-492b-a143-7b7a560f0d5b.mp3 syewe[ˈsjɛ.wɛ]rzecz.
tłuszcz (substancja w mięsie)
plumps/39c92dab-ff1b-4575-8538-8cc86a6b357b.mp3 syewenga'[ˈsjɛ.wɛ.ŋaʔ]przym.
tłusty
oleisty
plumps/0f2eb753-7536-4bce-97ee-68ebcae622a6.mp3 syo[sjo]przym.
lekki (waga fizyczna)
plumps/0c33ae20-5b2e-45ec-8c5a-864565a3e1d0.mp3 syokup[sjo.ˈkup]rzecz.
waga (fizyczna)
plumps/c0dc5736-4e84-4699-961a-fbec63e7c010.mp3 syon[sjon]rzecz.
cecha
właściwość
atrybut
charakterystyka
aspekt
plumps/fdfc6c4a-bd2e-40fe-9aa5-5d208fa89cac.mp3 syor[sjoɾ]czasow. nie.
zrelaksować się
odprężyć się
wyciszyć się
odprężyć
wyluzować
plumps/7c63d5dd-5aa4-475d-883e-7154cab769df.mp3 syulang[ˈsju.laŋ]rzecz.floraenvir
kwiat
plumps/14f3223e-25df-4266-957e-986cd66acc6b.mp3 syura[sju.ˈɾa]rzecz.
energia (fizyczna lub duchowa)
plumps/709734d5-ee41-4c14-ad8b-685a20e3b59c.mp3 syuratan[sju.ˈɾa.tan]rzecz.
bioluminescencja
(świecenie żywych organizmów - wikipedia :) )
plumps/4ec21b27-d940-497e-8113-47408e4c84bf.mp3 syusmung[ˈsju.smuŋ]rzecz.
taca
plumps/19745af8-c4cb-4237-8e9d-72e945ef91a4.mp3 syuve[ˈsju.vɛ]n.gastr
jedzenie (rzeczownik zbiorowy, niepoliczalny)
(ogólny termin dla dowolnej ilości jedzenia)
plumps/425c2398-6d8f-4bf2-a5c4-e24be30991fb.mp3 syuvekel[ˈsju.vɛ.kɛl]rzecz.
głód
głodowanie