vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tok (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): tok
Czech: nacházet se někde, být někde (kde - 4.pád)
English: be at
occupy a space
Skupiny témat: místa / popis míst
zdroj: ASG (2009)

příklady afixů

t·am·ok PST minulý čas
t·ìm·ok PST nedávná minulost
t·ìy·ok FUT blízká budoucnost
t·ay·ok FUT budoucí čas
t·ol·ok PFV dokonavý vid
t·er·ok IPFV nedokonavý vid
t·iv·ok SJV konjunktiv
t·ei·ok LAUD pozitivní postoj mluvčího
t·äng·ok PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze