vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tìtxen si (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): tɪ.ˈtʼɛn siplumps/03194a5f-6b97-4f73-b905-165cf5c1e2c2.mp3
Czech: probudit
vzbudit
English: wake
awaken
wake up
zdroj: Paul Frommer (18. Juni 2010)
forum.learnnavi.org Jul 2012)
forum.learnnavi.org

příklady afixů

tìtxen s·am·i PST minulý čas
tìtxen s·ìm·i PST nedávná minulost
tìtxen s·ìy·i FUT blízká budoucnost
tìtxen s·ay·i FUT budoucí čas
tìtxen s·ol·i PFV dokonavý vid
tìtxen s·er·i IPFV nedokonavý vid
tìtxen s·iv·i SJV konjunktiv
tìtxen s·eiy·i LAUD pozitivní postoj mluvčího
tìtxen s·äng·i PEJ negativní postoj mluvčího