vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tup (spojka)

výslovnost (IPA): tup plumps/efbc6ca3-c4a6-4e05-88be-c30316ecb26a.mp3
Czech: namísto, spíše než (alternativa ki, pokud nepotřebujeme celé sousloví ke ... ki)
English: instead of
rather than
zdroj: Frommer (13. März 2010)
forum.learnnavi.org