vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tìkan (podst.jméno)

výslovnost (IPA): tɪ.ˈkan
Czech: záměr, cíl, účel (odv. kan - mířit)
English: aim
goal
purpose
target
zdroj: Frommer (9. April 2010)
forum.learnnavi.org

příklady afixů

me·sìkan DU dvojné číslo
pxe·sìkan TRI trojné číslo
ay·sìkan PL množné číslo
fì·tìkan DEM toto {podst. jméno}
fay·sìkan DEM PL tyto {podst. jméno} (množ.číslo)
tsa·tìkan DEM tamto {podst.jméno} (jedn. číslo)
tsay·sìkan DEM PL tamty {podst.jméno} (množ. číslo)

vzorové věty a fráze