szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na T

  Na'vi Polski
plumps/6cf07175-df3f-40e9-a933-e51bcbe2fab4.mp3 ta[ta]adp.loctemp
od (miejscownik)
(od wczoraj, od 1600 roku, od niedawna - przyp. tłum.)
plumps/ff1dc16e-0ffb-4a90-a43e-12cc730640dd.mp3 ta'em[ta.ˈʔɛm]przysł.loc
z góry
plumps/2f478e73-a8e4-4f49-b9e4-b8fa436ac380.mp3 ta'leng[ˈtaʔ.lɛŋ]rzecz.body
skóra
plumps/85ec7b74-8210-4aa8-804b-6a5ddc2eb038.mp3 ta'lengean[ˈtaʔ.lɛŋ.ɛ.an]przym.col
niebieska skóra
plumps/8ebfb183-cde0-425a-9911-8d9e93a09fb2.mp3 tafkip[ta.ˈfkip]adp.loc
spośród
(ang. dosł. "from up among")
plumps/3d08cff3-7576-4ee2-8322-f612b017f73d.mp3 tafral[ta.ˈfɾal]przysł.
w związku z tym
ze względu na to
plumps/df2eca53-de50-4b08-b266-b178280a9334.mp3 takip[ta.ˈkip]adp.loc
spośród
plumps/c5098752-5367-47ca-821b-0055af6fefa6.mp3 takrra[ta.ˈkrˌ.a]spój.
od (czas)
(np. od maja, od 1600 roku)
(czas musi wskazywać konkretną datę - przyp. tłum.)
plumps/fc0f8585-ff3d-46e0-9ebc-df61afc0e780.mp3 takuk[ˈta.kuk]czasow. prz.
uderzać
strajkować
plumps/9c6b3073-d547-416a-880e-3614721a85e8.mp3 talioang[ˈta.li.o.aŋ]rzecz.fauna
Gromowół
Bovindicum monocerii
plumps/93d8d78d-33b5-478f-876f-b92958ea7500.mp3 talun[ta.ˈlun]spój.
ponieważ
z powodu
(skrócona forma od taluna)
plumps/d215197d-c49a-4520-8463-d23753a65809.mp3 talun[ta.ˈlun]adp.
z powodu
ze względu na
plumps/ab84592e-ffdb-41c4-b0df-20266534375a.mp3 taluna[ta.ˈlun.a]spój.
ponieważ
z powodu
plumps/c0efe28e-c219-457b-91dd-10e2005a89c3.mp3 tam[tam]czasow. nie.
wystarczyć
plumps/2cfb8623-b35a-4bd6-8147-73df3ac67886.mp3 tam[tam]wykrz.
w porządku
okey
to wystarczy
plumps/3a8605ee-548b-4db9-a154-0207b796005f.mp3 tanhì[tan.ˈhɪ]rzecz.
gwiazda
świecąca plamka
plumps/f27e84d6-7628-492b-b339-7a266774b455.mp3 tanleng[ˈtan.lɛŋ]rzecz.flora
kora (drzewna)
plumps/ec3fbd2e-db47-4f9b-b7a0-d644e80e2f74.mp3 tangek[ˈta.ŋɛk]rzecz.
pień (drzewa)
plumps/2a76cea9-a133-4b87-b0ad-1c865af3eaed.mp3 tare[ˈta.ɾɛ]czasow. prz.
połączyć
dotyczyć (czegoś)
mieć związek z
plumps/1d7b4c9f-5393-454e-a3a0-a6c3fd3d96fb.mp3 tarnioang[ˈtaɾ.ni.o.aŋ]rzecz.
drapieżne zwierzę
plumps/df49a4b0-ff71-41d5-9178-55e2d5ad7887.mp3 taron[ˈta.ɾon]czasow. prz.hunt
polować

plumps/1bf4977f-1a99-422a-9e38-025aa53417e5.mp3 taronyu[ˈta.ɾon.ju]rzecz.hunt
łowca
myśliwy
polujący
plumps/9a96616f-4767-4955-931a-66c3573d8f17.mp3 tarpongu[ˈtaɾ.po.ŋu]rzecz.
polowanie (jako impreza)
przyjęcie polegające na polowaniu
ang. hunting party
plumps/68b0af03-d912-4929-a9fc-6da915ad1432.mp3 tatep[ˈta.tɛp]czasow. prz.
stracić wątek
stracić świadomość czegoś
zbić z tropu
plumps/baf02290-f616-473d-a661-5225e77ca04e.mp3 tatlam[tat.ˈlam]przysł.
widocznie
najwyraźniej
plumps/fef2f19d-f42e-4f8e-9ce2-2d410502b8a6.mp3 tautral[ˈta.ut.ɾal]rzecz.flora
Palma fasolowa
ang. sky tree
plumps/22444ada-5177-46b7-849c-2b6cfb3361d5.mp3 taw[taw]rzecz.envir
niebo
plumps/c17032a1-a39f-4361-ba47-809b1a7fe77c.mp3 taweyk[ta.ˈwɛjk]spój.
ponieważ
na podstawie przyczyny
(skrócona forma od taweyka)
plumps/436932b6-eca0-4bca-bdf7-5e6656203fc1.mp3 taweyka[ta.ˈwɛj.ka]spój.
ponieważ
na podstawie przyczyny
plumps/7fd5c265-6935-41a2-a65b-bb055f009081.mp3 Tawkami[taw.ˈka.mi]rzecz.name
nazwa klanu
plumps/32375915-3aa6-47a9-bd2f-bd604cb6858a.mp3 tawng[tawŋ]czasow. nie.
nurkować
zanurzać się
dać nura
zanurkować
plumps/7f5b45e9-f3c9-4c68-b4c2-e53a7b1c96cd.mp3 tawsìp[ˈtaw.sɪp]rzecz.lw
statek powietrzny
plumps/245e4b6f-b88f-4442-a747-c88577892b89.mp3 tawsyuratan[taw.sju.ˈɾa.tan]rzecz.envir
zorza polarna
jutrzenka
plumps/07d0193c-01b3-4009-ba91-1b85b21a70d7.mp3 tawtute[ˈtaw.tu.tɛ]rzecz.
człowiek nieba
człowiek (nie Na'vi!)
plumps/d9b51adc-1f2f-4cc4-bf67-9af95f854d74.mp3 tawtsngal[ˈtaw.͡tsŋal]rzecz.flora
panopyra
dosł.: podniebna misa
Panopyra aerii
plumps/d116bb8f-ce4b-4315-9d0b-6108f871a9c1.mp3 täftxu[tæ.ˈftʼu]czasow. prz.
tkać
utkać
prząść
pleść
plumps/4320198b-ae49-4173-aee1-683656f44f63.mp3 täftxuyu[tæ.ˈftʼu.ju]rzecz.
tkacz
plumps/0e9fbc95-b6d2-4797-9791-98a55ee9de27.mp3 tätxaw[tæ.ˈtʼaw]czasow. nie.
powracać
wracać
zwracać
oddać
plumps/5e6ffca7-bc30-4ac7-b308-094d08f92fbd.mp3 te[tɛ]czą.
z, od (używany w pełnych imieniach)
(np. Neytiri z klanu Omatikaya - przyp. tłum.)
plumps/0811c1a4-3b0d-4399-99c7-b53743c12f01.mp3 tekre[ˈtɛk.ɾɛ]rzecz.
czaszka
plumps/c22dd73d-bee4-4796-8233-8bb886206fa5.mp3 tel[tɛl]czasow. prz.
otrzymać
odbierać
uzyskać
plumps/5c558646-f7ba-465b-9382-7d02bc6342cb.mp3 telem[tɛ.ˈlɛm]rzecz.
sznur
linka
sąg
plumps/9d341c95-922a-4a1f-8525-26ec99bd9597.mp3 tem[tɛm]czasow. nie.
strzelać
plumps/a4951b42-14e7-4ac6-8650-b7892633f117.mp3 temrey[tɛm.ˈɾɛj]rzecz.
przetrwanie
przeżycie
przeżytek
survival
plumps/92ea8b15-3235-4112-9d6f-64fd888c9ba7.mp3 teng[tɛŋ]przym.
taki sam
równy
jednakowy
plumps/2b46ecb0-3537-48d5-b233-8d9dafa6fc1f.mp3 tengfya[ˈtɛŋ.fja]spój.
(tak) jak
w ten sam sposób co (ktoś) (sytuacje podobieństwa)
plumps/ff7fef5a-bb71-4eee-b1ca-28ff6d10ec51.mp3 tengkrr[tɛŋ.ˈkrˌ]spój.
podczas
w tym samym czasie co/kiedy
plumps/f4b9051d-3d59-4c45-b0dc-c29fe6d8224e.mp3 teri[tɛ.ˈɾi]adp.
o
odnośnie do
plumps/09b3902c-a94c-4719-b847-1e3ae0c3cc1a.mp3 terkup[ˈtɛɾ.kup]czasow. nie.
umierać
ginąć
zginąć
skonać
polec
plumps/ab8aa87c-e8a7-4868-8e7b-c8894c8d0ad1.mp3 teswotìng[tɛ.ˈswo.tɪŋ]czasow. prz.(3,3)
udzielać
nadać
darzyć
plumps/73190b2a-4029-42f6-af23-d3baae87f52b.mp3 tete[ˈtɛ.tɛ]przym.
tępy (np. o nożu)
plumps/0fb6cad0-d557-494f-bd91-5631a33d2bc9.mp3 tewng[tɛwŋ]rzecz.cloth
przepaska biodrowa
plumps/b1793aba-d01d-4f2c-9334-b1036e08feee.mp3 tewti[ˈtɛw.ti]wykrz.
wow
wyrażenie zaskoczenia
plumps/319f0da3-bcae-43d9-bdcd-0440319e249f.mp3 teya[tɛ.ˈja]przym.
pełny
plumps/2267d259-116f-48f6-9fe3-1c9346580b93.mp3 teya si[tɛ.ˈja si]czasow. nie.
wypełniać
napełniać
być wypełnionym (radością)
plumps/e003d464-bcc7-41de-a506-609c2e50e293.mp3 teylu[ˈtɛj.lu]rzecz.fauna
larwa chrząszcza
plumps/0f6106d7-a31f-4844-9de9-5675b7d63775.mp3 teynga[ˈtɛj.ŋa]wzgl.
zaimek względny do pytań zależnych lub pośrednich (nieokreślonych)
skrócona forma od "tì'eyng a"
plumps/dae75074-e388-46e3-9c8a-ec47b6dce6f7.mp3 teyngla[ˈtɛjŋ.la]wzgl.
zaimek względny do pytań zależnych lub pośrednich (nieokreślonych) do czasowników "vin" lub "omum"
plumps/55c4529f-8ed4-403c-834e-438810e8f852.mp3 teyngta[ˈtɛjŋ.ta]wzgl.
zaimek względny do pytań zależnych lub pośrednich (nieokreślonych) do czasowników "vin" lub "omum"
skrócona forma od "tì'eyngit a"
plumps/4cb6a999-6307-4f54-8da5-0fb80661939f.mp3 teyr[tɛjɾ]przym.col
biały
plumps/0f4a948b-ea7e-4701-b7d8-55ef05de62f2.mp3 teyrpin[ˈtɛjɾ.pin]rzecz.col
kolor biały
biel
białość
plumps/1853ba90-f11b-4098-a683-ed30532153c8.mp3 tiam[ˈti.am]czasow. prz.
liczyć
polegać
policzyć
plumps/b7c9bb4a-8962-424e-9ac6-29457d794a82.mp3 til[til]rzecz.
zawias
plumps/aeb163ce-c0bc-4584-866d-2a3d48470615.mp3 tinan[ˈti.nan]rzecz.
czytanie
odczyt
lektura
czytelnictwo
tinan si - czytać
plumps/00565f8b-aace-4432-8df8-15e3f1fe46bd.mp3 Tipani[ˈti.pa.ni]rzecz.name
nazwa klanu
plumps/2eb0664b-6036-4c3e-a87b-316cdf20a4ab.mp3 tirea[ti.ˈɾɛ.a]rzecz.
dusza
plumps/b21459c6-0112-450d-804a-00f9261cdc08.mp3 tireafya'o[ti.ˈɾɛ.a.ˈfja.ʔo]rzecz.
ścieżka duchowa
plumps/4195cf52-883c-4cd9-9e21-8eff62af532e.mp3 tireaioang[ti.ˈɾɛ.a.i.o.aŋ]rzecz.myth
zwierzę duchowe
duch zwierząt
plumps/e63d28d6-ee91-4ebe-a98d-29d3de3bbfb8.mp3 tireapängkxo[ti.ˈɾɛ.a.pæŋ.kʼo]czasow.(4,5)
obcować
plumps/41875773-c23b-4a6c-a384-e634c6f5953c.mp3 tiretu[ti.ˈɾɛ.tu]rzecz.religsociol
szaman
plumps/c021a124-e080-43be-be17-2ec3b313db94.mp3 tì'al[tɪ.ˈʔal]rzecz.
rozrzutność
plumps/49eb432c-4290-43a8-8f80-3d7321f69b4e.mp3 tì'awm[tɪ.ˈʔawm]rzecz.
obozowanie
obozownictwo
plumps/5c151007-4e1d-4efa-bb85-b5c134ce2436.mp3 tì'awm si[tɪ.ˈʔawm si]czasow. nie.
obozować
mieszkać w namiocie
plumps/902d3e47-6d42-4e0a-a995-d7db32139cac.mp3 tì'awpo[tɪ.ˈʔaw.po]rzecz.
osobowość (negatywne wyrażenie)
egoizm
samolubstwo
plumps/cb149b23-4dd4-4de4-bacc-45b1a9a1b407.mp3 tì'efu[tɪ.ˈʔɛ.fu]rzecz.emot
uczucie
wrażenie
czucie
odczuwanie
odczucie
plumps/1345581f-8714-44fe-b395-04f37e61e53d.mp3 tì'efumì oeyä[tɪ.ˈʔɛ.fu.mɪ ˈo.ɛ.jæ]inny.idiom
moim zdaniem
plumps/b1e90d0f-f150-4549-bc39-c11161a5ec11.mp3 tì'em[tɪ.ˈʔɛm]rzecz.gastr
gotowanie (umiejętność)
plumps/aaf7b766-1547-4067-9b82-4ba4c0976d01.mp3 tì'eylan[tɪ.ˈʔɛj.lan]rzecz.sociol
przyjaźń

plumps/590f5c3d-8e55-46e3-b712-1260764f9c34.mp3 tì'eyng[tɪ.ˈʔɛjŋ]rzecz.
odpowiedz
odzew
plumps/64c67e02-3458-40a4-9dad-4338f43fa96a.mp3 tì'i'a[tɪ.ˈʔiʔ.a]rzecz.temp
zakończenie
konkluzja
plumps/f08d07e5-0521-4d19-b3f3-de5a4e2bba75.mp3 tì'i'avay krrä[tɪ.ˈʔiʔ.a.vaj ˈkrˌ.æ]fraza.
na zawsze (poetycko)
aż do końca czasu
plumps/12988363-4546-40de-9a48-cef02040bc78.mp3 tì'ipu[tɪ.ˈʔi.pu]rzecz.
humor
plumps/4b25b5bd-5042-49b1-99d7-6096d18450d0.mp3 tì'o'[tɪ.ˈʔoʔ]rzecz.
zabawa
podniecenie
podekscytowanie
plumps/74673aaa-8548-4694-b96c-386ae587720a.mp3 tì'ong[tɪ.ˈʔoŋ]rzecz.
kwitnienie
rozwój
(ang. "blooming", "unfolding" - przyp. tłum.)
plumps/4124ed4f-e44b-40e4-872a-6ed8b6121991.mp3 tì'ul[tɪ.ˈʔul]rzecz.
wzrost
zwiększenie
przyrost
podwyższenie
plumps/a658573d-1478-4c1b-88b2-d2e33a60bee8.mp3 tìeyktan[tɪ.ˈɛjk.tan]rzecz.
przywództwo
przewodnictwo
kierownictwo
plumps/a7dc2c47-684f-4803-a230-022c8a3ca14b.mp3 tìfe'ul[tɪ.ˈfɛ.ʔul]rzecz.
pogorszenie (ogólne lub abstrakcyjne)
plumps/4402ccca-ce51-4bad-a4a8-7d18f5a0ef3d.mp3 tìfkeytok[tɪ.ˈfkɛj.tok]rzecz.
stan
warunek
sytuacja
plumps/7c94d108-55c7-41f5-85a5-bbb37e5bc89a.mp3 tìflä[tɪ.ˈflæ]rzecz.
sukces (ogólny)
plumps/142320b4-ae83-4f18-87c6-e3072fd4692c.mp3 tìflrr[tɪ.ˈflrˌ]rzecz.
łagodność
delikatność
czułość
wrażliwość
rzewność
plumps/57b73ad3-abed-4310-951a-8f7617be310a.mp3 tìfmetok[tɪ.ˈfmɛ.tok]rzecz.
test
próba
plumps/cfdbcf3e-1f58-43ae-b8d4-9a8150bb7d95.mp3 tìfmi[tɪ.ˈfmi]rzecz.
próba
podejście
plumps/f9b3c1cc-d785-4f08-9608-d52a77f26a73.mp3 tìfnu[tɪ.ˈfnu]rzecz.
cisza
szpokój
zacisze
milczenie
plumps/30ee55dc-5b24-47f9-9f97-51085f788387.mp3 tìfnunga'[tɪ.ˈfnu.ŋaʔ]przym.nfp
cichy
spokojny
zaciszny
plumps/d5e593bd-7809-4dc5-ac75-a5e9699a26dc.mp3 tìftang[tɪ.ˈftaŋ]rzecz.
zatrzymanie
zwarcie krtaniowe
plumps/fe9477cb-d0a6-45ab-b8e1-2969bb551559.mp3 tìftang si[tɪ.ˈftaŋ si]czasow. nie.
zatrzymywać (kogoś)
plumps/0a8a37fe-5a9b-4515-a8f8-3f0d6c3dcfe5.mp3 tìftia[tɪ.fti.ˈa]rzecz.
badanie
studiowanie
zbadanie
nauka
plumps/259557e2-c0ff-422f-8fbc-3ed9f99fa2f7.mp3 tìftia kifkeyä[tɪ.fti.ˈa ki.ˈfkɛ.jæ]rzecz.
nauka
wiedza
nauka o fizycznym świecie
plumps/6550142f-6a8c-4a9a-b248-b8d4246b3fe7.mp3 tìftiatu[tɪ.fti.ˈa.tu]rzecz.
badacz
skrócona forma od: tìftiatu kifkeyä
plumps/fa66b4b9-c928-4dd0-93b4-04d5182dac74.mp3 tìftiatu kifkeyä[tɪ.fti.ˈa.tu ki.ˈfkɛj.æ]rzecz.
naukowiec
uczony
plumps/088092f9-690f-4ced-9d34-b570f1883abe.mp3 tìftxavang[tɪ.ˈftʼa.vaŋ]rzecz.
pasja
namiętność
plumps/56fc66f8-502e-4ac4-8a86-3c311f8ceb54.mp3 tìftxey[tɪ.ˈftʼɛj]rzecz.
wybrór
plumps/69386041-085c-4d02-a205-aaf54bffdd72.mp3 tìftxulì'u[tɪ.ftʼu.ˈlɪ.ʔu]rzecz.sociol
mówca (publiczny)
plumps/1cd666a2-54e3-49e3-8ada-fa83fea257a6.mp3 tìfyawìntxu[tɪ.fja.wɪn.ˈtʼu]rzecz.
poradnictwo
pokierowanie
plumps/0e54068f-d5d1-47d4-a099-cdc641945535.mp3 tìfyeyn[tɪ.ˈfjɛjn]rzecz.
dojrzałość
dorosłość
plumps/a9397fa7-e5bf-432b-a617-bdcd124d8547.mp3 tìhawl[tɪ.ˈhawl]rzecz.
przygotowanie
preparacja
plan
plumps/e61704f6-a678-4857-b825-54b51e2ee15c.mp3 tìhawnu[tɪ.ˈhaw.nu]rzecz.
ochrona
plumps/701103ab-352e-4c1e-8412-59ba7d8d04ce.mp3 tìhawnu si[tɪ.ˈhaw.nu si]czasow. nie.
chronić
ochraniać
bronić
zabezpieczać
plumps/e6e66c65-38c7-48c9-9c9c-49d8fdd0e472.mp3 tìhawnuwll[tɪ.ˈhaw.nu.wlˌ]rzecz.flora
spartan
dosł.: chroniąca roślina
Kuchenium polyphyllum
plumps/e413a85f-d91b-4574-aed6-1ffcf62985d5.mp3 tìhìpey[tɪ.ˈhɪ.pɛj]rzecz.
wahanie
plumps/4720ba5f-f0d2-4f12-b2ed-23736f4c9594.mp3 tìhona[tɪ.ˈho.na]rzecz.
uroczość
słodkość
plumps/24de20e9-d54e-4e46-993c-ccac3d4b05aa.mp3 tìk'ìn[tɪk.ˈʔɪn]rzecz.
czas wolny
plumps/a95abba5-0070-4111-908e-094a35865844.mp3 tìkakpam[tɪ.kak.ˈpam]rzecz.
głuchota
plumps/e463bb6f-479d-4bb1-b012-b8a1c75653f2.mp3 tìkakrel[tɪ.kak.ˈɾɛl]rzecz.
ślepota
oślepnięcie
plumps/40eee1d2-9bb2-42b9-98e3-9ddc60a62bfd.mp3 tìkan[tɪ.ˈkan]rzecz.
cel
dążenie
powód
plumps/993415bd-ab3e-464c-9a65-df080e649ac1.mp3 tìkanu[tɪ.ˈka.nu]rzecz.
inteligencja
plumps/0d789801-a5b7-41cb-ba93-93187c612696.mp3 tìkangkem[tɪ.ˈkaŋ.kɛm]rzecz.
praca
robota
dzieło
plumps/9753d34d-0b6a-446a-b6e5-0b955206d4ee.mp3 tìkangkem si[tɪ.ˈkaŋ.kɛm si]czasow. nie.
pracować
plumps/0ff484f2-ac8a-4398-a1f2-9475cae30383.mp3 tìkangkemvi[tɪ.ˈkaŋ.kɛm.vi]rzecz.
projekt
przedsięwzięcie
kawał roboty
plumps/a9106c6b-e1c6-40d5-ae37-c83c08645fdb.mp3 tìkawng[tɪ.ˈkawŋ]rzecz.
zło
plumps/73ea8c1c-fdfc-440b-81b8-5c8712c9bf23.mp3 tìkeftxo[tɪ.kɛ.ˈftʼo]rzecz.
smutek
zasmucenie
plumps/f562c649-f2a1-4aee-b1e5-afe1ae856735.mp3 tìkeftxonga'[tɪ.kɛ.ˈftʼo.ŋaʔ]przym.nfp
smutny (nie dla ludzi)
plumps/2583d911-180e-4b51-9d9b-ecbf7482ee12.mp3 tìkelu[tɪ.ˈkɛ.lu]rzecz.
brak
niedosyt
niedostatek
plumps/6f62bf88-aace-4137-99c0-06046c14a4b7.mp3 tìkenong[tɪ.ˈkɛ.noŋ]rzecz.
przykład
wzór
plumps/92a9affc-0fed-4bb5-8a33-ca9a396b5729.mp3 tìketeng[tɪ.ˈkɛ.tɛŋ]rzecz.
różnica
inność
odróżnienie
plumps/010aa35d-11e2-45b8-919f-7aa78b0938ca.mp3 tìkin[tɪ.ˈkin]rzecz.
potrzeba
plumps/c0b6b62b-91dd-48cb-8e78-ad2c13e89115.mp3 tìktseri[tɪk.ˈ͡tsɛ.ɾi]rzecz.
nieświadomość
nieuwaga
dosł. brak uwagi
plumps/8319843f-11ce-4ec4-81f8-349ba4bee817.mp3 tìkxey[tɪ.ˈkʼɛj]rzecz.
nieprawidłowość
błędność (ang. "mistakenness" - przyp. tłum.)
plumps/d180b1b9-92a6-40ec-b33e-176b2844fe78.mp3 tìkxey si[tɪ.ˈkʼɛj si]czasow. nie.
mylić się
robić źle
plumps/7413f405-6dbe-4294-804c-d49ee96454b7.mp3 tìkxìm[tɪ.ˈkʼɪm]rzecz.
rozkazywanie
rozkazanie
przypisywanie zadań
plumps/3ab83651-6a03-4e3c-9f0f-63ddc8942ea5.mp3 tìkxìm si[tɪ.ˈkʼɪm si]czasow. nie.(2,2)
być nad kimś w hierarchii
być czyimś przełożonym
plumps/95af25fe-a45c-43b1-b91d-83fcfb1a89f2.mp3 tìlam[tɪ.ˈlam]rzecz.
pojawienie się
występowanie
ukazanie się
plumps/35747791-69b1-4b88-a038-ed4556c49da4.mp3 tìlang[tɪ.ˈlaŋ]rzecz.
eksploracja (ogólny sens)
plumps/279408b6-96b3-415d-8f8f-6f56fcd2d6b3.mp3 tìlatem[tɪ.ˈla.tɛm]rzecz.
zmiana (koncepcja abstrakcyjna)
plumps/9c6ebedb-8be6-4c8a-9a8a-e994ecdfd2a5.mp3 tìlen[tɪ.ˈlɛn]rzecz.
wydarzenie
zdarzenie
plumps/aad717bc-6ca8-4448-a18f-349aa98d7747.mp3 tìlor[tɪ.ˈloɾ]rzecz.
piękno
plumps/c4efd6d1-07b9-47ee-a4e5-676f0272d309.mp3 tìm[tɪm]przym.
niski (o wzroście)
plumps/f10be2ac-7982-4d1d-ba8a-6269ad7550b3.mp3 tìmal[tɪ.ˈmal]rzecz.
solidność
(ang. "trustworthiness") (dosł. "warto zaufanie")
plumps/b4db8b83-b5b5-4119-bb07-b2668d5d9c75.mp3 tìme'em[tɪ.ˈmɛ.ʔɛm]rzecz.
harmonia (w sensie ogólnym)
plumps/4b864c02-2c62-44e1-80ad-16b897661fbf.mp3 tìmeyp[tɪ.ˈmɛjp]rzecz.
słabość
wada
osłabienie
bezsilność
słabostka
plumps/7c34ba07-30ce-4784-a3dc-c30081c2db85.mp3 tìmll'an[tɪ.mlˌ.ˈʔan]rzecz.
akceptacja
zgoda
przyjęcie
przyjmowanie
plumps/001c5aed-309a-45db-9a2b-ec9089c510ea.mp3 tìmok[tɪ.ˈmok]rzecz.
sugestia
propozycja
podpowiedź
plumps/26e46d0a-275b-473c-8c5f-f00fa2d7d7dc.mp3 tìmuntxa[tɪ.mun.ˈtʼa]rzecz.sociol
małżeństwo
ślub
ożenek
gody
plumps/585b662e-7368-4b9a-8b0e-fc072a1a0418.mp3 tìmungwrr[tɪ.muŋ.ˈwrˌ]rzecz.
wyjątek
plumps/91dbcfd6-6ce8-4da5-bb8f-811b6f919ffd.mp3 tìmungwrr si[tɪ.muŋ.ˈwrˌ si]czasow. nie.(3,3)
zrobić wyjątek
plumps/bf9efe80-7a51-4820-92f3-14921a349af8.mp3 tìmweypey[tɪm.ˈwɛj.pɛj]rzecz.
cierpliwość
plumps/cfe032d8-556a-450f-9c76-46f6337fabdb.mp3 tìmwiä[tɪm.ˈwi.æ]rzecz.
uczyciwość
sprawiedliwość
plumps/09fddb20-184d-497e-9e6b-b22f3165e0bc.mp3 tìmyì[ˈtɪm.jɪ]rzecz.
niski poziom
(dla języka lub innej umiejętności)
plumps/b2d8c742-e8a9-43b4-bf5c-cca66cef1758.mp3 tìn[tɪn]rzecz.
aktywność, która kogoś zajmuje
plumps/a77e0ca5-6d4f-433f-8f06-d0148e17544c.mp3 tìnawri[tɪ.ˈnaw.ɾi]rzecz.
talent
plumps/260baf82-e22d-4e12-b2d6-1ff1d1cdaa6b.mp3 tìnew[tɪ.ˈnɛw]rzecz.
pragnienie
chęć
pożądanie
plumps/d1f7fd14-93fd-424c-ab10-d98b42705b78.mp3 tìno[tɪ.ˈno]rzecz.
dokładność
dbałość o szczegóły
gruntowność;
plumps/87934ec6-d61f-4449-bfde-d6eb138896c1.mp3 tìnomum[tɪ.ˈno.mum]rzecz.
ciekawość
ciekawostka
plumps/5efb732e-01f1-43bc-8330-e30d2ccbced2.mp3 tìnui[tɪ.ˈnu.i]rzecz.
niepowodzenie (koncepcja abstrakcyjna)
plumps/d83a503c-8fdc-4455-bbc3-f84b25e228a5.mp3 tìnvi[ˈtɪn.vi]rzecz.
zadanie
zlecenie
krok (w instrukcji)
plumps/06729af2-ae6d-48d4-a800-0accdda2d0c6.mp3 tìnvi si[ˈtɪn.vi si]czasow. nie.(2,2)
wykonywać zadanie
załatwić sprawę
plumps/8b862259-6956-4892-9ab0-6f4a59cf04be.mp3 tìng[tɪŋ]czasow. prz.
dać
podać
nadać
podarować
ofiarować
plumps/44fbc838-b7ef-41ad-97c8-f273460255f8.mp3 tìng ftxì[tɪŋ ftʼɪ]czasow. nie.
spróbować
skosztować
posmakować
smakować
plumps/dbc915fa-bc35-4d44-a3e8-4f521c026051.mp3 tìng lawr[tɪŋ lawɾ]czasow. nie.
śpiewać bez słów
nucić
plumps/58a08717-77e8-4a79-8abb-45dc8ea6c5a4.mp3 tìng mikyun[tɪŋ ˈmik.jun]czasow. nie.(1,1)
słuchać
(dosł. "dawać ucho" - przyp. tłum.)
plumps/d6c93b79-95d4-491e-b10a-5b5f57ae29f7.mp3 tìng nari[tɪŋ ˈna.ɾi]czasow. nie.(1,1)
patrzeć na
plumps/a6cf99e2-1d11-4458-bb72-2419095e3c14.mp3 tìng ontu[tɪŋ ˈon.tu]czasow. nie.(1,1)
powąchać
wąchać
węszyć
zwęszyć
niuchać
plumps/c778291d-72e9-4e0e-92cb-2623b912282e.mp3 tìng tseng[tɪŋ ͡tsɛŋ]czasow. nie.
wycofać się
ustąpić
plumps/ba7e8454-e009-4d88-8cb6-559819cf5f0d.mp3 tìng zekwä[tɪŋ ˈzɛk.wæ]czasow. nie.(1,1)
dotknąć (celowo)
plumps/464466eb-f6dd-44e1-8bd3-c65fb47d5816.mp3 tìngay[tɪ.ˈŋa.j]rzecz.
prawda
prawdziwość
szczerość
plumps/cd546ef6-82ab-49c5-836e-8f9536cafae3.mp3 tìngäzìk[tɪ.ˈŋæ.zɪk]rzecz.
trudność
problem
kłopot
komplikacja
plumps/9b9dd035-b6f8-4274-8080-9dc96882c995.mp3 tìngong[tɪ.ˈŋoŋ]rzecz.
letarg
lenistwo
plumps/91930620-ad71-4d11-85a3-18463837ab5a.mp3 tìngop[tɪ.ˈŋop]rzecz.
twórczość
stworzenie
kreacjonizm
plumps/47d979ee-15c4-4fea-88b1-7e7b94bf6fba.mp3 tìoeyktìng[tɪ.o.ˈɛjk.tɪŋ]rzecz.
wyjaśnienie
wytłumaczenie
objaśnienie
plumps/2dfb0b35-84e9-4f72-a6f5-1f437b503d23.mp3 tìohakx[tɪ.o.ˈhakʼ]rzecz.emot
głód
łaknienie
plumps/1ae4906c-72bd-43b0-a5eb-24b3b5460524.mp3 tìomum[tɪ.ˈo.mum]rzecz.
wiedza
znajomość (czegoś)
plumps/1c28bdea-1d2f-4723-a620-70ed898ed5c1.mp3 tìomummì oeyä[tɪ.ˈo.mum.mɪ ˈo.ɛ.jæ]idiom.idiom
zgodnie z moją wiedzą
z tego co wiem
plumps/6f90474f-4b8c-4d2a-aadc-d14ac6d8cb23.mp3 tìpawm[tɪ.ˈpawm]rzecz.
pytanie
plumps/2f41e700-a71d-4563-9287-86bdebfe7efa.mp3 tìpähem[tɪ.ˈpæ.hɛm]rzecz.
przyjazd
przybycie
przylot
plumps/1eb2e19b-fdf0-42c1-b822-6a1bb51dcafc.mp3 tìpängkxo[tɪ.pæŋ.ˈkʼo]rzecz.
konwersacja
dyskusja
plumps/f20f2071-2e54-4a16-ac8e-1847d6d635c3.mp3 tìpe'un[tɪ.ˈpɛ.ʔun]rzecz.
decyzja
plumps/e1242d6d-de60-40a6-af82-ea9628e3f5df.mp3 tìprrte'[tɪ.ˈprˌ.tɛʔ]rzecz.
przyjemność
rozkosz
upodobanie
plumps/ba761816-01f7-4cfa-9f3c-4ce8f40775ca.mp3 tìralpeng[tɪ.ɾal.ˈpɛŋ]rzecz.
tłumaczenie
interpretacja
plumps/0635470f-8a18-44fd-8269-e52548460145.mp3 tìran[tɪ.ˈɾan]czasow. nie.
spacer
marsz
chód
przechadzka
plumps/e294f2ae-ded5-4e3c-a7ed-5a84e966b58f.mp3 tìrawn[tɪ.ˈɾawn]rzecz.
wymiana
zamiana
podmiana
akt zastępowania
plumps/d9baf62e-3403-4c57-8d98-8812e247fad1.mp3 tìrengop[tɪ.ˈɾɛ.ŋop]rzecz.
projekt (działanie lub sztuka projektowania)
plumps/0563a613-f951-4471-b478-66e601f859b7.mp3 tìrey[tɪ.ˈɾɛj]rzecz.
życie
plumps/cb858886-8a95-4b46-a409-9d4b83e098f5.mp3 tìreyn[tɪ.ˈɾɛjn]rzecz.lw
pociąg (kolej)
taki środek transportu :)
plumps/47d84a40-8035-436d-8782-ec4438565b06.mp3 tìrol[tɪ.ˈɾol]rzecz.mus
piosenka
pieśń
śpiew
śpiewka
plumps/1c33b6fa-a8cc-4834-a95c-0e61c72f7f8d.mp3 tìronsrel[tɪ.ˈɾon.sɾɛl]rzecz.
wyobrażenie
plumps/e921502c-7d5f-47d0-a687-95084cd23638.mp3 tìska'a[tɪ.ska.ˈʔa]rzecz.
zniszczenie
destrukcja
plumps/226b5cb7-72c8-46f2-885d-bedf8fc863a1.mp3 tìsla'tsu[tɪ.ˈslaʔ.͡tsu]rzecz.
opis
rysopis
opisanie
opracowanie
plumps/77742de6-e4ed-4e07-a80d-871a4159ea40.mp3 tìslan[tɪ.ˈslan]rzecz.sociol
wsparcie (emocjonalne, społeczne lub osobiste)
plumps/81626788-d5dc-4e01-a0a3-18a7bb0a27b7.mp3 tìsnaytx[tɪ.ˈsnajtʼ]rzecz.
strata
utrata
ubytek
przegrana
plumps/f5c87fb3-4247-42a5-92a0-c71a360fd10f.mp3 tìso'ha[tɪ.ˈsoʔ.ha]rzecz.emot
entuzjazm
mieć dobre nastawienie
plumps/c1d0ca7e-6992-4477-8e02-775328a00121.mp3 tìsom[tɪ.ˈsom]rzecz.weather
ciepło
gorąco
żar
plumps/cdd2d896-065d-4fc5-b358-c7ac13fa603e.mp3 tìsop[tɪ.ˈsop]rzecz.
podróż
wędrówka
plumps/4cda81bd-0f0e-448c-b594-23614db9fffd.mp3 tìspe'e[tɪ.spɛ.ˈʔɛ]rzecz.mil
zdobycz
plumps/1571ca33-6bf4-45e2-b2eb-2f6fbf2ccc82.mp3 tìspxin[tɪ.ˈspʼin]rzecz.
stan bycia chorym
choroba
plumps/99d815ab-291f-4ab8-9f1d-c0ce22200554.mp3 tìsraw[tɪ.ˈsɾaw]rzecz.
ból
cierpienie
boleść
męka
przykrość
plumps/baa6c4d1-39dc-459f-94b2-75fa3a9f5b30.mp3 tìsraw seyki[tɪ.ˈsɾaw sɛj.ˈki]czasow. prz.(3,3)
zranić (kogoś)
plumps/df6dcd6e-9bdb-4375-9b64-f2d2ce5edc15.mp3 tìsraw si[tɪ.ˈsɾaw si]czasow. nie.
ranić
być bolesnym
plumps/ae625096-c734-4a41-a611-e61b73e112a3.mp3 tìsrese'a[tɪ.ˈsɾɛ.sɛ.ʔa]rzecz.
proroctwo
przepowiednia
wyrocznia
plumps/1729af7f-3873-4943-9a19-7771de2c7ece.mp3 tìsteftxaw[tɪ.stɛ.ˈftʼaw]rzecz.
badanie
kontrola
plumps/dbd56d85-af70-459e-8c13-50d05b5e6c43.mp3 tìsti[tɪ.ˈsti]rzecz.emot
gniew
złość
plumps/1ac25c66-4e7a-489b-891a-cf097e9f18b2.mp3 tìsung[tɪ.ˈsuŋ]rzecz.
post scriptum (PS)
dodanie
dodatek
dołączenie
plumps/47f9d359-fe85-475c-9bd0-a28ed7ad6fc6.mp3 tìsyor[tɪ.ˈsjoɾ]rzecz.
relaks
odprężenie
relaksacja
złagodzenie
plumps/53d9dfec-5c29-4317-8dbc-3db1cf35f52f.mp3 tìtaron[tɪ.ˈta.ɾon]rzecz.hunt
polowanie
łowiectwo
myślistwo
łowienie
plumps/924f131e-fd7b-44e1-99a9-766e354023eb.mp3 tìterkup[tɪ.ˈtɛɾ.kup]rzecz.
śmierć (w sensie abstrakcyjnym)
plumps/09fd68c1-3286-4ecd-9758-6500ac9dff68.mp3 tìtsan'ul[tɪ.ˈ͡tsan.ʔul]rzecz.
polepszenie (poczucie ogólne lub abstrakcyjne)
poprawa
ulepszenie
plumps/9466d990-1a54-44f8-a4e7-bef1ea5db144.mp3 tìtseri[tɪ.ˈ͡tsɛ.ɾi]rzecz.
świadomość
uważność
uwaga
plumps/ea82e0e2-db16-4b75-a0f2-35e70c0e21aa.mp3 tìtslam[tɪ.ˈ͡tslam]rzecz.
zrozumienie
rozum
inteligencja
plumps/b52bf297-f69a-47d3-b868-33637dbd0ce2.mp3 tìtstew[tɪ.ˈ͡tstɛw]rzecz.
odwaga
męstwo
waleczność
brawura
plumps/f53ffd7b-f2a5-4ebd-9c7d-7645b446c02d.mp3 tìtstewnga'[tɪ.ˈ͡tstɛw.ŋaʔ]przym.nfp
odważny
dzielny
mężny
waleczny
plumps/d61f4907-1f45-4ee9-91f8-2b0fa90da45c.mp3 tìtstunwi[tɪ.ˈ͡tstun.wi]rzecz.
życzliwość
łaskawość
dobroć
uprzejmość
plumps/8ff53354-91d7-4247-a35b-b3c239537dd1.mp3 tìtsunslu[tɪ.ˈ͡tsun.slu]rzecz.
możliwość
ewentualność
możność (zrobienia czegoś)
plumps/6bff9457-4e38-4b31-ad1b-2a973630ac6a.mp3 tìtsyär[tɪ.ˈ͡tsjæɾ]rzecz.
odmowa
odrzucenie
plumps/f67efa3f-b154-4cb9-851a-868b9d6aa930.mp3 tìtxanew[tɪ.ˈtʼa.nɛw]rzecz.
chciwość
zachłanność
żądza
łakomstwo
plumps/363df46d-3d5d-40d0-937b-991e2c1dd2e2.mp3 tìtxen[tɪ.ˈtʼɛn]rzecz.
obudzenie
stan obudzenia (jawy)
plumps/03194a5f-6b97-4f73-b905-165cf5c1e2c2.mp3 tìtxen si[tɪ.ˈtʼɛn si]czasow. nie.
wstawać
budzić
przebudzać
rozbudzać
ocknąć
plumps/59eaac4f-938c-4b83-b61c-d8132ac65076.mp3 tìtxula[tɪ.ˈtʼu.la]rzecz.
konstrukcja
budowa
budowla
skonstruowana rzecz
plumps/0bfb8666-0904-4ac6-873d-a902242fcc56.mp3 tìtxur[tɪ.ˈtʼuɾ]rzecz.
siła
wytrzymałość
krzepa
moc
energia
potęga
plumps/27659b37-86e9-41f9-9da5-389cfc329895.mp3 tìtxurnga'[tɪ.ˈtʼuɾ.ŋaʔ]przym.nfp
potężny
silny
mocny
plumps/f33b4394-27ae-4c98-8bab-52a737dfd00f.mp3 tìvawm[tɪ.ˈvawm]rzecz.
ciemnosć
mrok
plumps/9eac2554-740e-401b-9b26-0040523a36d2.mp3 tìväng[tɪ.ˈvæŋ]rzecz.
pragnienie
pożądanie
plumps/a2018870-a438-4964-8885-1f1786fc0704.mp3 tìve'kì[tɪ.vɛʔ.ˈkɪ]rzecz.
nienawiść
plumps/a558fb1e-3d99-4e16-b1c5-1d2001761e7c.mp3 tìwan[tɪ.ˈwan]rzecz.
zaciemnienie
ukrycie
zasłonięcie
plumps/4563bed2-f1bf-4a3d-abbc-e7c8829c0000.mp3 tìwäsul[tɪ.ˈwæ.sul]rzecz.
konkurencja
konkurs
rywalizacja
współzawodnictwo
(abstrakcyjna idea współzawodnictwa)
plumps/37b202f0-5589-495b-aa7b-84051139a526.mp3 tìwäte[tɪ.wæ.ˈtɛ]rzecz.
sprzeczka
spór
kłótnia
zatarg
zwada
scysja
plumps/dc4f62a1-4a0f-4bc1-aef9-3eeef169573a.mp3 tìwew[tɪ.ˈwɛw]rzecz.weather
chłód
zimno
oziębłość
oschłość
plumps/3f5ff3bb-4bd0-4823-91de-628f61aa9013.mp3 tìwìngay[tɪ.wɪ.ˈŋaj]rzecz.
dowód (abstrakt)
udowodnienie
plumps/17679ac5-edb1-439d-b6a6-ec5785ebd425.mp3 tìyawn[tɪ.ˈjawn]rzecz.
miłość
plumps/0bf75ba7-ce6d-4078-8cf0-d0dbc43abb28.mp3 tìyawr[tɪ.ˈjawɾ]rzecz.
poprawność
plumps/cc439475-847e-409b-9e67-e83051a8f60f.mp3 tìyäkx[tɪ.ˈjækʼ]rzecz.
brak uwagi
zlekceważenie
niedokładne tłumaczenie!
ang. "lack of notice", "snubbing"
plumps/231d48ec-d9dc-4326-ad05-8cbf5f5670f6.mp3 tìyo'[tɪ.ˈjoʔ]rzecz.
perfekcja
doskonałość
ideał
plumps/91b66050-b858-4854-ab72-c2a89db2fe87.mp3 tìyora'[tɪ.jo.ˈɾaʔ]rzecz.
zwycięstwo
wygrana
plumps/ad84f24b-21b2-45d8-8fd1-74266a0b93aa.mp3 to[to]czą.
cząstka porównawcza
niż (zachowuje się jak adpozycja)
plumps/75b7488a-ace0-45df-81ae-2b6e369b307e.mp3 Toitslan[ˈto.i.͡tslan]rzecz.lw
Niemcy
plumps/2d81bfde-6f73-491f-964f-225730849fc4.mp3 toitsye[ˈto.i.͡tsjɛ]przym.
język Niemiecki
plumps/cdd14db6-066d-4dd3-a7a0-5371127185e6.mp3 tok[tok]czasow. prz.loc
być w
zamować przestrzeń
plumps/014a528f-a11c-4ec1-b3e9-fad263edf827.mp3 toktor[ˈtok.toɾ]rzecz.lw
doktor (stopień naukowy)
plumps/ed76c1e5-f84b-4bfb-a8d4-85eb24f34f9d.mp3 tokx[tokʼ]rzecz.
ciało
korpus
organizm
plumps/38f79d43-fc50-4f9e-9c3f-dc7c5037e217.mp3 tolel[to.ˈlɛl]wykrz.
Eureka!
Odkryłem to!
Rozumiem!
plumps/42ce23b9-ed36-45be-b541-603278b4d2ee.mp3 toltem[tol.ˈtɛm]czasow. prz.
postrzelić (coś/kogoś)
zastrzelić (coś/kogoś)
upolować (coś/kogoś)
plumps/09cd254d-f709-4898-bc95-25f75aacbc0e.mp3 tompa[ˈtom.pa]rzecz.weather
deszcz
plumps/c2210d6e-54b4-484e-b2ad-300f1ecd9bb1.mp3 tompakel[ˈtom.pa.kɛl]rzecz.
susza
okres suszy
posucha
plumps/a0218280-2f2f-43a9-8c99-7e1b60384cf4.mp3 tompameyp[tom.pa.ˈmɛjp]rzecz.weather
mżawka
deszczyk
kapuśniaczek (rodzaj deszczu - przyp. tłum.)
plumps/880b0eb3-e671-4471-a7bd-c4ba58247d64.mp3 tompawll[ˈtom.pa.wlˌ]rzecz.flora
Geoda
dosł. deszczowa roślina
Tubineus azureus
plumps/6aad1e90-5605-4a24-b0f5-c77299471a40.mp3 tomperwì[ˈtom.pɛɾ.wɪ]rzecz.weather
śnieg z deszczem
plumps/af0fbe48-9493-4254-93f5-1dcfb5abff10.mp3 tompìva[ˈtom.pɪ.va]rzecz.weather
kropla deszczu
plumps/8b34446f-4919-4cd3-8e4d-6e64a12fcd2c.mp3 tor[toɾ]przym.
ostatni
ostateczny
końcowy
doprowadzający do końca/zamknięcia
plumps/583c2b78-ca34-448d-97e5-ea896171aeb8.mp3 toruk[ˈto.ɾuk]rzecz.faunamyth
Wielki Leonopteryx
Ostatni Cień
Leonopteryx rex
plumps/35bd3c40-e26f-4fbf-a547-2c612395cea5.mp3 toruk makto[ˈto.ɾuk ˈmak.to]rzecz.myth
jeździeć Toruka (legendarny bohater w mitologii Na'vi)
plumps/3afc680b-dffa-4ae6-8f83-9cfa1bbbe4c8.mp3 torukspxam[ˈto.ɾuk.spʼam]rzecz.flora
oktofungus
dosł.: grzyb Wielkiego Leonopteriksa
Fungimonium giganteum
plumps/fa85bf72-2ee2-47d7-9ece-91d63f32a323.mp3 trr[trˌ]rzecz.temp
dzień
plumps/b2c9b63e-d17b-4162-a5aa-2250f444dcf7.mp3 trr'awve[trˌ.ˈʔaw.vɛ]rzecz.temp
Niedziela
plumps/04be608f-70cb-48d4-b8ca-090b62231d81.mp3 trr'ong[trˌ.ˈʔoŋ]rzecz.temp
świt
wschód słońca
jutrzenka
brzask
plumps/e0de0b67-d17e-49a1-bdc2-bcd2255e9d13.mp3 trr'ongmaw[trˌ.ˈʔoŋ.maw]rzecz.temp
świt
czas po wschodzie słońca
plumps/82211756-3945-4d80-8385-36652c45ae46.mp3 trram[trˌ.ˈam]przysł.temp
wczoraj
plumps/1e1da645-3d76-43fc-a1c0-98cea08f6ca1.mp3 trram[trˌ.ˈam]rzecz.temp
wczorajszy dzień
plumps/b77d254e-cf69-4617-a631-a68f701b4202.mp3 trray[trˌ.ˈaj]przysł.temp
jutro
plumps/0d571c77-ba75-4d82-97c3-85be7fef0649.mp3 trray[trˌ.ˈaj]rzecz.temp
dzień później
dzień jutrzejszy
plumps/025a1585-5084-4ebc-a720-07ba48f0af16.mp3 trrkive[trˌ.ˈki.vɛ]rzecz.temp
Sobota
plumps/2919320a-789c-4e37-a03b-63fc44c4e5e7.mp3 trrmrrve[trˌ.ˈmrˌ.vɛ]rzecz.temp
Czwartek
plumps/d102dd1b-e0b0-4618-8857-51fcb22fecb3.mp3 trrmuve[trˌ.ˈmu.vɛ]rzecz.temp
Poniedziałek
plumps/994f79e8-0cfb-47ad-8a75-442e6c05f5a1.mp3 trrpeve[trˌ.ˈpɛ.vɛ]zaim. pyt.temp
który dzień?
jakiego dnia?
którego dnia?

plumps/e820cf1c-dcfe-4df5-8783-5bd76599d2d7.mp3 trrpuve[trˌ.ˈpu.vɛ]rzecz.temp
Piątek
plumps/3aa11beb-278b-4393-acd6-28f9a46b3561.mp3 trrpxeyve[trˌ.ˈpʼɛj.vɛ]rzecz.temp
Wtorek
plumps/0b7ec45b-d211-47d3-99c1-2134c8e6dabd.mp3 trrtsìve[trˌ.ˈ͡tsɪ.vɛ]rzecz.temp
Środa
plumps/67567e45-a9db-4904-97e0-187e41f7eda1.mp3 trrtxon[trˌ.ˈtʼon]rzecz.temp
cykl dnia i nocy na pandorze
(trr - dzień, txon - noc)
  tu[tu]czą.
nieproduktywny sufiks personifikacyjny
plumps/c8c2bff7-380d-4345-9ef1-c201b97ffd0a.mp3 Tuke[ˈtu.kɛ]rzecz.name
Imię żeńskie
plumps/76d9f0e5-cf23-4520-bb74-a6a874a342ed.mp3 tukru[tuk.ˈɾu]rzecz.huntmil
włócznia
plumps/1a4a98da-10e9-43d4-b179-d9fe3e3bd899.mp3 tul[tul]czasow. nie.
biec
biegać
plumps/4c84a450-9780-4d98-95a4-97e36f4c766a.mp3 tumpin[ˈtum.pin]rzecz.col
kolor czerwony
kolor pomarańczowy
(zakres kolorów od czerwonego do pomarańczowego - przyp. tłum.)
plumps/d81a484c-c1b6-404d-b78c-0cb9d08b67f9.mp3 tun[tun]przym.col
czerwony
pomarańczowy
(zakres kolorów od czerwonego do pomarańczowego - przyp. tłum.)
plumps/f082fb91-637b-47b9-beb4-b94ef59c91c6.mp3 tung[tuŋ]czasow. prz.
pozwolić
przyzwolić
dopuścić
dać
plumps/39259333-b243-4511-baf0-db87a28150b5.mp3 tungzup[tuŋ.ˈzup]czasow. prz.
upuszczać
upadać (przypadkowo, przez nieuwagę)
plumps/efbc6ca3-c4a6-4e05-88be-c30316ecb26a.mp3 tup[tup]spój.
zamiast
w zamian za
plumps/7db1ee6b-61b3-4bf0-9d72-b5cd918b4853.mp3 tupe[ˈtu.pɛ]zaim. pyt.
kto?
która osoba?
plumps/cfd1e6d7-0b0f-455f-a154-df3577ca5208.mp3 tut[tut]czą.
wskaźnik kontynuacji
co z ...?
co powiesz o ...?
(ang. "what about ...?" - przyp. tłum.)
plumps/d360d799-a793-4299-9b97-ed122ed366c8.mp3 tutan[tu.ˈtan]rzecz.
mężczyzna (osoba)
człowiek
plumps/964f3593-886d-406c-ae37-5e0b9992a6ea.mp3 tuté[tu.ˈtɛ]rzecz.
osoba
człowiek
(różni się od "tute" tym, że tu akcent pada na "té" - przyp. tłum.)
plumps/ba385f39-f4ac-4535-9734-18d0ac582fc2.mp3 tute[ˈtu.tɛ]rzecz.
osoba
(różni się od "tuté" tym, że tu akcent pada na "tu" - przyp. tłum.)
plumps/c5929bcd-8c8f-45b3-8ccb-f1006b852d6f.mp3 tuteo[ˈtu.tɛ.o]rzecz.
ktoś
plumps/f501e10c-89e1-4366-a982-58f4dc0c9f37.mp3 tutsena[ˈtut.sɛ.na]rzecz.
nosze
plumps/1451c989-c141-4eed-8fef-1a81a7992c21.mp3 tuvom[tu.ˈvom]przym.
największy ze wszystkich
nadzwyczajnie wielki
plumps/7b7ad39e-4d64-4603-ad35-acb96784be5c.mp3 tuvon[ˈtu.von]czasow.
pochylać się
przechylić