vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

Toitslan (podst.jméno)

výslovnost (IPA): ˈto.i.͡tslanplumps/75b7488a-ace0-45df-81ae-2b6e369b307e.mp3
Czech: Německo (z něm. "Deutschland")
English: Germany
Skupiny témat: přejaté slovo
zdroj: Frommer (15.08. 2011)
forum.learnnavi.org

příklady afixů

me·soitslan DU dvojné číslo
pxe·soitslan TRI trojné číslo
ay·soitslan PL množné číslo
fì·toitslan DEM toto {podst. jméno}
fay·soitslan DEM PL tyto {podst. jméno} (množ.číslo)
tsa·toitslan DEM tamto {podst.jméno} (jedn. číslo)
tsay·soitslan DEM PL tamty {podst.jméno} (množ. číslo)