vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tìng lawr (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): tɪŋ lawɾ
Czech: zpívat beze slov, vydávat melodii
English: sing wordlessly
give out a tune or melody
zdroj: naviteri.org (24 Sept 2011)

příklady afixů

t·am·ìng lawr PST minulý čas
t·ìm·ìng lawr PST nedávná minulost
t·ìy·ìng lawr FUT blízká budoucnost
t·ay·ìng lawr FUT budoucí čas
t·ol·ìng lawr PFV dokonavý vid
t·er·ìng lawr IPFV nedokonavý vid
t·iv·ìng lawr SJV konjunktiv
t·eiy·ìng lawr LAUD pozitivní postoj mluvčího
t·äng·ìng lawr PEJ negativní postoj mluvčího

příbuzná slova

way a plltxe báseň
way a rol píseň
way si zpívat (slavnostně, obřadně, na rozdíl od běžného rol - zpívat), pravděpodobně i recitovat (zatím nepotvrzeno)
lawr melodie, nápěv
rol zpívat, též r‹eyk›ol - rozezpívávat (poetický význam)
tìrol píseň (zpívaná, odv. rol - zpívat)
way píseň, poezie (way a plltxe - báseň, way a rol - píseň)
waytelem akord