keresett szó:

csak pontos egyezés
miben:

a szavak kezdőbetűje T

  na'vi Magyar
ta[ta]adp.loctemp
ból/ből; tól/től; felől; irányából (időbeniségre is utalhat más idővel kapcsolatos szavakkal)
ta'em[ta.ˈʔɛm]adv.loc
fentről; felülről
ta'leng[ˈtaʔ.lɛŋ]n.body
bőr
ta'lengean[ˈtaʔ.lɛŋ.ɛ.an]adj.col
na'vi bőrkék
tafkip[ta.ˈfkip]adp.loc
fentről valami(k) közül
tafral[ta.ˈfɾal]adv.
ettől; ezért; emiatt; ebből eredően
takip[ta.ˈkip]adp.loc
közül(ről)
takrra[ta.ˈkrˌ.a]conj.
… óta (időben) másik alakja
takuk[ˈta.kuk]vtr.
lesújt; (meg)üt; eltalál
talioang[ˈta.li.o.aŋ]n.fauna
viharbölény (pandorai állatfaj)
talun[ta.ˈlun]conj.
mert
talun[ta.ˈlun]adp.
mert
taluna[ta.ˈlun.a]conj.
mert
tam[tam]intj.
oké, rendben van, megfelel
tam[tam]vin.
megfelel, elegendo
tanhì[tan.ˈhɪ]n.
csillag; biolumineszcens szeplő
tangek[ˈta.ŋɛk]n.
fatörzs
tare[ˈta.ɾɛ]vtr.
összeköt; összekapcsol; kapcsolatban van
taron[ˈta.ɾon]vtr.hunt
vadászik
taronyu[ˈta.ɾon.ju]n.hunt
vadász
tatep[ˈta.tɛp]vtr.
(el)veszít
tatlam[tat.ˈlam]adv.
látszólag
tautral[ˈta.ut.ɾal]n.flora
égi fa
taw[taw]n.envir
ég(bolt)
taweyk[ta.ˈwɛjk]conj.
mert; „azon oknál fogva”
taweyka[ta.ˈwɛj.ka]conj.
mert; „azon oknál fogva”
tawng[tawŋ]vin.
lebukik; alámerül; zuhan
tawsìp[ˈtaw.sɪp]n.lw
éghajó
tawsyuratan[taw.sju.ˈɾa.tan]n.envir
sarkifény
tawtute[ˈtaw.tu.tɛ]n.
ég ember (ember)
tawtsngal[ˈtaw.͡tsŋal]n.flora
panopyra; égi csésze; Panopyra aerii
täftxu[tæ.ˈftʼu]vtr.
sző
täftxuyu[tæ.ˈftʼu.ju]n.
takács
tätxaw[tæ.ˈtʼaw]vin.
visszatér
te[tɛ]part.
a teljes nevekben szerepel
tel[tɛl]vtr.
kap
telem[tɛ.ˈlɛm]n.
zsinór
tem[tɛm]vin.
kiröppen; kivágódik
temrey[tɛm.ˈɾɛj]n.
túlélés
teng[tɛŋ]adj.
azonos; egyenlő; megegyező
tengfya[ˈtɛŋ.fja]conj.
(ugyan)úgy; ahogy/mint...; ahogy; olyanképpen (helyzetből adódó hasonlóság)
tengkrr[tɛŋ.ˈkrˌ]conj.
amíg; miközben; mialatt
teri[tɛ.ˈɾi]adp.
ról/ről; vonatkozóan; illetően
terkup[ˈtɛɾ.kup]vin.
meghal
teswotìng[tɛ.ˈswo.tɪŋ]vtr.(3,3)
engedélyez
tete[ˈtɛ.tɛ]adj.
tompa; életlen
tewng[tɛwŋ]n.cloth
ágyékkötő
tewti[ˈtɛw.ti]intj.
gesz. hűha! nahát!
teya[tɛ.ˈja]adj.
tele
teya si[tɛ.ˈja si]vin.
tölt (a megtöltött dolog részes esetben)
teylu[ˈtɛj.lu]n.fauna
bogár lárva (pandorai állatfaj)
teyr[tɛjɾ]adj.col
fehér
teyrpin[ˈtɛjɾ.pin]n.col
fehér szín
til[til]n.
ízület; zsanér
tinan[ˈti.nan]n.
olvasás
tirea[ti.ˈɾɛ.a]n.
szellem; szellemiség
tireafya'o[ti.ˈɾɛ.a.ˈfja.ʔo]n.
szellemösvény; szellem(i) út (energiaháló)
tireaioang[ti.ˈɾɛ.a.i.o.aŋ]n.myth
szellemállat
tireapängkxo[ti.ˈɾɛ.a.pæŋ.kʼo]vin.(4,5)
tanácskozik
tì'awm[tɪ.ˈʔawm]n.
táborhely
tì'awm si[tɪ.ˈʔawm si]vin.
táboroz
tì'awpo[tɪ.ˈʔaw.po]n.
egyénieskedés; önzés
tì'efu[tɪ.ˈʔɛ.fu]n.emot
érzelem
tì'efumì oeyä[tɪ.ˈʔɛ.fu.mɪ ˈo.ɛ.jæ]oth.idiom
szerintem
tì'em[tɪ.ˈʔɛm]n.gastr
a főzés művészete
tì'eylan[tɪ.ˈʔɛj.lan]n.sociol
barátság
tì'eyng[tɪ.ˈʔɛjŋ]n.
válasz; felelet
tì'i'a[tɪ.ˈʔiʔ.a]n.temp
befejezés
tì'i'avay krrä[tɪ.ˈʔiʔ.a.vaj ˈkrˌ.æ]ph.
mindörökké (költői); az idők végezetéig
tì'ipu[tɪ.ˈʔi.pu]n.
humor
tì'o'[tɪ.ˈʔoʔ]n.
móka; izgalom
tì'ong[tɪ.ˈʔoŋ]n.
virágzás; kinyílás
tìeyktan[tɪ.ˈɛjk.tan]n.
vezetőség
tìfkeytok[tɪ.ˈfkɛj.tok]n.
állapot; körülmény; helyzet
tìflä[tɪ.ˈflæ]n.
siker (általában)
tìfmetok[tɪ.ˈfmɛ.tok]n.
próba(tétel)
tìfmi[tɪ.ˈfmi]n.
próba; kíséllet
tìfnu[tɪ.ˈfnu]n.
csend; némaság
tìftang[tɪ.ˈftaŋ]n.
félbe/megszakítás; hangszalagzárhang
tìftang si[tɪ.ˈftaŋ si]vin.
abbahagy; megszakít
tìftia[tɪ.fti.ˈa]n.
tanulás
tìftia kifkeyä[tɪ.fti.ˈa ki.ˈfkɛ.jæ]n.
tudomány; természettudomány
tìftxavang[tɪ.ˈftʼa.vaŋ]n.
szenvedély
tìftxey[tɪ.ˈftʼɛj]n.
választás
tìftxulì'u[tɪ.ftʼu.ˈlɪ.ʔu]n.sociol
szónoklat; nyilvános beszéd
tìfyawìntxu[tɪ.fja.wɪn.ˈtʼu]n.
útmutatás
tìfyeyn[tɪ.ˈfjɛjn]n.
érettség; fejlettség; beteljesülés
tìhawl[tɪ.ˈhawl]n.
előkészületek; terv
tìhawnu[tɪ.ˈhaw.nu]n.
védelem
tìhawnu si[tɪ.ˈhaw.nu si]vin.
véd
tìhawnuwll[tɪ.ˈhaw.nu.wlˌ]n.flora
spártai; menedék-növény, Kuchenium polyphyllum
tìhona[tɪ.ˈho.na]n.
cukiság; kedvesség
tìk'ìn[tɪk.ˈʔɪn]n.
szabadidő; teendők hiánya
tìkan[tɪ.ˈkan]n.
cél(kitűzés)
tìkanu[tɪ.ˈka.nu]n.
ész
tìkangkem[tɪ.ˈkaŋ.kɛm]n.
munka
tìkangkem si[tɪ.ˈkaŋ.kɛm si]vin.
dolgozik
tìkangkemvi[tɪ.ˈkaŋ.kɛm.vi]n.
feladat; kijelölt/egységnyi munka
tìkawng[tɪ.ˈkawŋ]n.
gonosz(ság)
tìkenong[tɪ.ˈkɛ.noŋ]n.
példa
tìketeng[tɪ.ˈkɛ.tɛŋ]n.
különbség
tìkin[tɪ.ˈkin]n.
szükség
tìkxey[tɪ.ˈkʼɛj]n.
tévedés; hiba
tìkxey si[tɪ.ˈkʼɛj si]vin.
elront; hibát vét; rosszat tesz
tìlam[tɪ.ˈlam]n.
megjelenés; kinézet
tìlen[tɪ.ˈlɛn]n.
esemény; történés
tìlor[tɪ.ˈloɾ]n.
szépség
tìm[tɪm]adj.
alacsony
tìmal[tɪ.ˈmal]n.
megbízhatóság
tìme'em[tɪ.ˈmɛ.ʔɛm]n.
harmónia (általános értelemben)
tìmll'an[tɪ.mlˌ.ˈʔan]n.
elfogadás
tìmok[tɪ.ˈmok]n.
javaslat
tìmuntxa[tɪ.mun.ˈtʼa]n.sociol
párzás; házasság
tìmweypey[tɪm.ˈwɛj.pɛj]n.
türelem
tìn[tɪn]n.
elfoglaltságot adó cselekvés
tìno[tɪ.ˈno]n.
alaposság; részletesség
tìnomum[tɪ.ˈno.mum]n.
kíváncsiság
tìng[tɪŋ]vtr.
ad
tìng lawr[tɪŋ lawɾ]vin.
szöveg nélkül énekel; dúdol
tìng mikyun[tɪŋ ˈmik.jun]vin.(1,1)
(meg)hallgat; szó sz.: fület ad
tìng nari[tɪŋ ˈna.ɾi]vin.(1,1)
figyel; szó sz.: szemet ad
tìng tseng[tɪŋ ͡tsɛŋ]vin.
helyet ad
tìngay[tɪ.ˈŋa.j]n.
igazság
tìngäzìk[tɪ.ˈŋæ.zɪk]n.
nehézség; probléma
tìngong[tɪ.ˈŋoŋ]n.
fásultság; lustaság
tìngop[tɪ.ˈŋop]n.
alkotás
tìoeyktìng[tɪ.o.ˈɛjk.tɪŋ]n.
magyarázat
tìohakx[tɪ.o.ˈhakʼ]n.emot
éhség
tìomum[tɪ.ˈo.mum]n.
tudás
tìomummì oeyä[tɪ.ˈo.mum.mɪ ˈo.ɛ.jæ]idiom.idiom
tudomásom szerint
tìpawm[tɪ.ˈpawm]n.
kérdés
tìpähem[tɪ.ˈpæ.hɛm]n.
érkezés
tìpängkxo[tɪ.pæŋ.ˈkʼo]n.
beszélgetés; megbeszélés
tìpe'un[tɪ.ˈpɛ.ʔun]n.
döntés
tìprrte'[tɪ.ˈprˌ.tɛʔ]n.
öröm
tìran[tɪ.ˈɾan]vin.
sétál
tìrawn[tɪ.ˈɾawn]n.
kicserélés; helyettesítés
tìrey[tɪ.ˈɾɛj]n.
élet
tìrol[tɪ.ˈɾol]n.mus
dal; ének
tìronsrel[tɪ.ˈɾon.sɾɛl]n.
képzelet
tìska'a[tɪ.ska.ˈʔa]n.
pusztítás
tìsla'tsu[tɪ.ˈslaʔ.͡tsu]n.
leírás
tìslan[tɪ.ˈslan]n.sociol
(érzelmi, szociális vagy személyes) támogatás
tìsnaytx[tɪ.ˈsnajtʼ]n.
vereség; veszteség
tìso'ha[tɪ.ˈsoʔ.ha]n.emot
lelkesedés; pozitív hozzáállás
tìsom[tɪ.ˈsom]n.weather
tìsop[tɪ.ˈsop]n.
utazás
tìspe'e[tɪ.spɛ.ˈʔɛ]n.mil
zsákmány
tìspxin[tɪ.ˈspʼin]n.
betegségi állapot
tìsraw[tɪ.ˈsɾaw]n.
fájdalom
tìsraw seyki[tɪ.ˈsɾaw sɛj.ˈki]vtr.(3,3)
megsért; megbánt
tìsraw si[tɪ.ˈsɾaw si]vin.
fáj; fájdalmas(nak lenni)
tìsrese'a[tɪ.ˈsɾɛ.sɛ.ʔa]n.
jóslat
tìsti[tɪ.ˈsti]n.emot
düh
tìsung[tɪ.ˈsuŋ]n.
kiegészítés; utóirat (P.S.)
tìtaron[tɪ.ˈta.ɾon]n.hunt
vadászat
tìterkup[tɪ.ˈtɛɾ.kup]n.
halál (elvont értelemben)
tìtslam[tɪ.ˈ͡tslam]n.
értelem; intelligencia
tìtstew[tɪ.ˈ͡tstɛw]n.
bátorság; merészség
tìtstewnga'[tɪ.ˈ͡tstɛw.ŋaʔ]adj.nfp
bátor; merész
tìtstunwi[tɪ.ˈ͡tstun.wi]n.
kedvesség
tìtsunslu[tɪ.ˈ͡tsun.slu]n.
lehetőség
tìtsyär[tɪ.ˈ͡tsjæɾ]n.
elutasítás
tìtxanew[tɪ.ˈtʼa.nɛw]n.
falánkság; mohóság
tìtxen[tɪ.ˈtʼɛn]n.
éberség; ébrenlét
tìtxula[tɪ.ˈtʼu.la]n.
építmény
tìtxur[tɪ.ˈtʼuɾ]n.
erő
tìvawm[tɪ.ˈvawm]n.
sötétség
tìväng[tɪ.ˈvæŋ]n.
szomjúság
tìve'kì[tɪ.vɛʔ.ˈkɪ]n.
gyűlölet
tìwan[tɪ.ˈwan]n.
összezavarrás; álcázás
tìwäte[tɪ.wæ.ˈtɛ]n.
vita; veszekedés
tìwew[tɪ.ˈwɛw]n.weather
hideg
tìyawn[tɪ.ˈjawn]n.
szeretet
tìyawr[tɪ.ˈjawɾ]n.
helyesség
tìyo'[tɪ.ˈjoʔ]n.
tökéletesség
tìyora'[tɪ.jo.ˈɾaʔ]n.
győzelem; nyerés
to[to]part.
középfokot jelez mint
Toitslan[ˈto.i.͡tslan]n.lw
Németország
toitsye[ˈto.i.͡tsjɛ]adj.
német (nyelv)
tok[tok]vtr.loc
elfoglal
toktor[ˈtok.toɾ]n.lw
orvos
tokx[tokʼ]n.
test
tolel[to.ˈlɛl]intj.
Heureka! Megvan! Értem!
toltem[tol.ˈtɛm]vtr.
tompa[ˈtom.pa]n.weather
eső
tompameyp[tom.pa.ˈmɛjp]n.weather
szitáló eső
tompawll[ˈtom.pa.wlˌ]n.flora
geode; eső-növény; Tubineus azureus
tomperwì[ˈtom.pɛɾ.wɪ]n.weather
havaseső
tompìva[ˈtom.pɪ.va]n.weather
esőcsepp
tor[toɾ]adj.
utolsó; végső; befejező
toruk[ˈto.ɾuk]n.faunamyth
leonopteryx; végső árny (pandorai állatfaj)
toruk makto[ˈto.ɾuk ˈmak.to]n.myth
toruk lovas
torukspxam[ˈto.ɾuk.spʼam]n.flora
octoshroom; hatalmas leonopteryx gomba; Fungimonium giganteum
trr[trˌ]n.temp
nap (napszak)
trr'awve[trˌ.ˈʔaw.vɛ]n.temp
vasárnap
trr'ong[trˌ.ˈʔoŋ]n.temp
hajnal; napkelte
trr'ongmaw[trˌ.ˈʔoŋ.maw]n.temp
napkelte után
trram[trˌ.ˈam]adv.temp
tegnap
trram[trˌ.ˈam]n.temp
tegnap (a tegnapi nap)
trray[trˌ.ˈaj]adv.temp
holnap
trray[trˌ.ˈaj]n.temp
holnap (a holnapi nap)
trrkive[trˌ.ˈki.vɛ]n.temp
szombat
trrmrrve[trˌ.ˈmrˌ.vɛ]n.temp
csütörtök
trrmuve[trˌ.ˈmu.vɛ]n.temp
hétfő
trrpeve[trˌ.ˈpɛ.vɛ]inter.temp
Milyen nap?
trrpuve[trˌ.ˈpu.vɛ]n.temp
péntek
trrpxeyve[trˌ.ˈpʼɛj.vɛ]n.temp
kedd
trrtsìve[trˌ.ˈ͡tsɪ.vɛ]n.temp
szerda
trrtxon[trˌ.ˈtʼon]n.temp
napéj változás Pandorán; egy pandorai nap
  tu[tu]part.
nem produktív személyképző utótag
tukru[tuk.ˈɾu]n.milhunt
lándzsa
tul[tul]vin.
fut
tumpin[ˈtum.pin]n.col
piros szín
tun[tun]adj.col
piros; narancssárga
tung[tuŋ]vtr.
enged
tungzup[tuŋ.ˈzup]vtr.
elejt (ii)
tup[tup]conj.
helyett; inkább mint...
tupe[ˈtu.pɛ]inter.
ki(csoda)?
tut[tut]part.
folytatás jelző (korábban elhangzott mondat megismétlésére szolgál)
tutan[tu.ˈtan]n.
férfi
tuté[tu.ˈtɛ]n.
nőstény (személy); nő
tute[ˈtu.tɛ]n.
személy
tuteo[ˈtu.tɛ.o]n.
valaki
tuvon[ˈtu.von]vin.
hajlik