vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tem (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): tɛmplumps/9d341c95-922a-4a1f-8525-26ec99bd9597.mp3
Czech: střelit, vystřelit
English: shoot
zdroj: naviteri.org (1 March 2017)

příklady afixů

t·am·em PST minulý čas
t·ìm·em PST nedávná minulost
t·ìy·em FUT blízká budoucnost
t·ay·em FUT budoucí čas
t·ol·em PFV dokonavý vid
t·er·em IPFV nedokonavý vid
t·iv·em SJV konjunktiv
t·ei·em LAUD pozitivní postoj mluvčího
t·äng·em PEJ negativní postoj mluvčího