vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tìng (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): tɪŋ
Czech: dát
English: give
zdroj: ASG (2009)

příklady afixů

t·am·ìng PST minulý čas
t·ìm·ìng PST nedávná minulost
t·ìy·ìng FUT blízká budoucnost
t·ay·ìng FUT budoucí čas
t·ol·ìng PFV dokonavý vid
t·er·ìng IPFV nedokonavý vid
t·iv·ìng SJV konjunktiv
t·eiy·ìng LAUD pozitivní postoj mluvčího
t·äng·ìng PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze