vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tìftang si (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): tɪ.ˈftaŋ si plumps/fe9477cb-d0a6-45ab-b8e1-2969bb551559.mp3
Czech: zastavit (někoho, něco - nepřímý předmět v 3. pádě)
English: stop (someone)
zdroj: Frommer (2.2.2011)
forum.learnnavi.org

příklady afixů

tìftang s·am·i PST minulý čas
tìftang s·ìm·i PST nedávná minulost
tìftang s·ìy·i FUT blízká budoucnost
tìftang s·ay·i FUT budoucí čas
tìftang s·ol·i PFV dokonavý vid
tìftang s·er·i IPFV nedokonavý vid
tìftang s·iv·i SJV konjunktiv
tìftang s·eiy·i LAUD pozitivní postoj mluvčího
tìftang s·äng·i PEJ negativní postoj mluvčího