vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tìng zekwä (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): tɪŋ ˈzɛk.wæplumps/ba7e8454-e009-4d88-8cb6-559819cf5f0d.mp3
Czech: dotknout se, cítit hmatem (dosl. dát prst)
English: touch (intentionally)
zdroj: 27 Nov 2012
naviteri.org

příklady afixů

t·am·ìng zekwä PST minulý čas
t·ìm·ìng zekwä PST nedávná minulost
t·ìy·ìng zekwä FUT blízká budoucnost
t·ay·ìng zekwä FUT budoucí čas
t·ol·ìng zekwä PFV dokonavý vid
t·er·ìng zekwä IPFV nedokonavý vid
t·iv·ìng zekwä SJV konjunktiv
t·eiy·ìng zekwä LAUD pozitivní postoj mluvčího
t·äng·ìng zekwä PEJ negativní postoj mluvčího

příbuzná slova

zìm cítit (jen dotykem, hmatem; podobně jako tìng zekwä, ale neúmyslně)
zìmtswo hmat (dosl. schopnost cítit hmatem)
zir struktura povrchu, omak, hmatový vjem
vlastnost vnímaná hmatem - např. drsnost, hladkost
'ampi dotknout se (něčeho)