vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tong (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): toŋplumps/9328bb5a-9c39-46e5-a24e-0e71b88e8045.mp3
Czech: hasit, uhasit
udusit (oheň)
English: put out
quench
zdroj: naviteri.org (31 Mar 2018)

příklady afixů

t·am·ong PST minulý čas
t·ìm·ong PST nedávná minulost
t·ìy·ong FUT blízká budoucnost
t·ay·ong FUT budoucí čas
t·ol·ong PFV dokonavý vid
t·er·ong IPFV nedokonavý vid
t·iv·ong SJV konjunktiv
t·ei·ong LAUD pozitivní postoj mluvčího
t·äng·ong PEJ negativní postoj mluvčího