vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tungzup (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): tuŋ.ˈzup plumps/39259333-b243-4511-baf0-db87a28150b5.mp3
Czech: upustit (slož.sl. z tung - dovolit a zup - spadnout)
English: drop
let fall (accidentally, inadvertently)
zdroj: Taronyu's Dictionary 9.53 < Frommer

příklady afixů

t·am·ungzup PST minulý čas
t·ìm·ungzup PST nedávná minulost
t·ìy·ungzup FUT blízká budoucnost
t·ay·ungzup FUT budoucí čas
t·ol·ungzup PFV dokonavý vid
t·er·ungzup IPFV nedokonavý vid
t·iv·ungzup SJV konjunktiv
tungz·ei·up LAUD pozitivní postoj mluvčího
tungz·äng·up PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze