vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tìng syawn (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): tɪŋ sjawn
Czech: požehnat, dát požehnání
English: bless
Skupiny témat: náboženství
zdroj: naviteri.org (31 Mar 2018)

příklady afixů

t·am·ìng syawn PST minulý čas
t·ìm·ìng syawn PST nedávná minulost
t·ìy·ìng syawn FUT blízká budoucnost
t·ay·ìng syawn FUT budoucí čas
t·ol·ìng syawn PFV dokonavý vid
t·er·ìng syawn IPFV nedokonavý vid
t·iv·ìng syawn SJV konjunktiv
t·eiy·ìng syawn LAUD pozitivní postoj mluvčího
t·äng·ìng syawn PEJ negativní postoj mluvčího