vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tatep (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ˈta.tɛpplumps/68b0af03-d912-4929-a9fc-6da915ad1432.mp3
Czech: ztratit něco, ztratit stopu něčeho, ztratit přehled o něčem (ve smyslu "přijít o něco, co jsem předtím měl")
English: lose track
lose awareness of something
zdroj: Frommer (25 Mai 2011)
naviteri.org

příklady afixů

t·am·atep PST minulý čas
t·ìm·atep PST nedávná minulost
t·ìy·atep FUT blízká budoucnost
t·ay·atep FUT budoucí čas
t·ol·atep PFV dokonavý vid
t·er·atep IPFV nedokonavý vid
t·iv·atep SJV konjunktiv
tat·ei·ep LAUD pozitivní postoj mluvčího
tat·äng·ep PEJ negativní postoj mluvčího