vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tel (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): tɛl plumps/c22dd73d-bee4-4796-8233-8bb886206fa5.mp3
Czech: dostat, přijmout
English: receive
zdroj: forum.learnnavi.org

příklady afixů

t·am·el PST minulý čas
t·ìm·el PST nedávná minulost
t·ìy·el FUT blízká budoucnost
t·ay·el FUT budoucí čas
t·ol·el PFV dokonavý vid
t·er·el IPFV nedokonavý vid
t·iv·el SJV konjunktiv
t·ei·el LAUD pozitivní postoj mluvčího
t·äng·el PEJ negativní postoj mluvčího