vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tìng tseng (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): tɪŋ ͡tsɛŋplumps/c778291d-72e9-4e0e-92cb-2623b912282e.mp3
Czech: uhnout, ustoupit (dosl. dát místo)
English: back down
give ground
zdroj: forum.learnnavi.org (28 Feb 2010)

příklady afixů

t·am·ìng tseng PST minulý čas
t·ìm·ìng tseng PST nedávná minulost
t·ìy·ìng tseng FUT blízká budoucnost
t·ay·ìng tseng FUT budoucí čas
t·ol·ìng tseng PFV dokonavý vid
t·er·ìng tseng IPFV nedokonavý vid
t·iv·ìng tseng SJV konjunktiv
t·eiy·ìng tseng LAUD pozitivní postoj mluvčího
t·äng·ìng tseng PEJ negativní postoj mluvčího