vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

trrtxon (podst.jméno)

výslovnost (IPA): trˌ.ˈtʼon
Czech: cyklus dne a noci (časově, odv. trr - den a txon - noc)
English: the day and night cycle of Pandora
Skupiny témat: čas / popis času
zdroj: Frommer (18. Juni 2010)
forum.learnnavi.org

příklady afixů

me·srrtxon DU dvojné číslo
pxe·srrtxon TRI trojné číslo
ay·srrtxon PL množné číslo
fì·trrtxon DEM toto {podst. jméno}
fay·srrtxon DEM PL tyto {podst. jméno} (množ.číslo)
tsa·trrtxon DEM tamto {podst.jméno} (jedn. číslo)
tsay·srrtxon DEM PL tamty {podst.jméno} (množ. číslo)