vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tireapängkxo (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ti.ˈɾɛ.a.pæŋ.kʼo
Czech: důvěrně rozmlouvat (s někým, odv. tirea - duše a pängkxo - povídat si)
English: commune
zdroj: wiki.learnnavi.org (26 Jan 2010); forum.learnnavi.org (29 Dec 2021)

příklady afixů

tireap·am·ängkxo PST minulý čas
tireap·ìm·ängkxo PST nedávná minulost
tireap·ìy·ängkxo FUT blízká budoucnost
tireap·ay·ängkxo FUT budoucí čas
tireap·ol·ängkxo PFV dokonavý vid
tireap·er·ängkxo IPFV nedokonavý vid
tireap·iv·ängkxo SJV konjunktiv
tireapängkx·ei·o LAUD pozitivní postoj mluvčího
tireapängkx·äng·o PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze