vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tuvon (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ˈtu.von
Czech: naklánět se, sklánět se
English: lean
zdroj: whyisthisnight.com
forum.learnnavi.org (22 Mar 2010); forum.learnnavi.org (29 Dec 2021)

příklady afixů

t·am·uvon PST minulý čas
t·ìm·uvon PST nedávná minulost
t·ìy·uvon FUT blízká budoucnost
t·ay·uvon FUT budoucí čas
t·ol·uvon PFV dokonavý vid
t·er·uvon IPFV nedokonavý vid
t·iv·uvon SJV konjunktiv
tuv·ei·on LAUD pozitivní postoj mluvčího
tuv·äng·on PEJ negativní postoj mluvčího