vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tätxaw (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): tæ.ˈtʼaw
Czech: vrátit se
English: return
zdroj: wiki.learnnavi.org (19 Feb 2010)

příklady afixů

t·am·ätxaw PST minulý čas
t·ìm·ätxaw PST nedávná minulost
t·ìy·ätxaw FUT blízká budoucnost
t·ay·ätxaw FUT budoucí čas
t·ol·ätxaw PFV dokonavý vid
t·er·ätxaw IPFV nedokonavý vid
t·iv·ätxaw SJV konjunktiv
tätx·ei·aw LAUD pozitivní postoj mluvčího
tätx·äng·aw PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze