vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

lew si (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): lɛw siplumps/da507996-b8a8-44ea-b43d-ba7dcb19dcbf.mp3
Czech: zakrýt, pokrýt
English: cover
zdroj: Taronyu's Dictionary 9.5 < Frommer

příklady afixů

lew s·am·i PST minulý čas
lew s·ìm·i PST nedávná minulost
lew s·ìy·i FUT blízká budoucnost
lew s·ay·i FUT budoucí čas
lew s·ol·i PFV dokonavý vid
lew s·er·i IPFV nedokonavý vid
lew s·iv·i SJV konjunktiv
lew s·eiy·i LAUD pozitivní postoj mluvčího
lew s·äng·i PEJ negativní postoj mluvčího