vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

lu (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): lu
Czech: být (kromě významu "nacházet se někde")
English: be
(used with the dative to form the verb have)
zdroj: ASG

příklady afixů

l·am·u PST minulý čas
l·ìm·u PST nedávná minulost
l·ìy·u FUT blízká budoucnost
l·ay·u FUT budoucí čas
l·ol·u PFV dokonavý vid
l·er·u IPFV nedokonavý vid
l·iv·u SJV konjunktiv
l·ei·u LAUD pozitivní postoj mluvčího
l·äng·u PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze