vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

len (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): lɛn plumps/39325073-4d92-489a-bcc5-c4546e0dbd35.mp3
Czech: stát se, nastat, přihodit se (o události, nikoliv stát se něčím)
English: happen
occur
zdroj: Taronyu's Dictionary 9.5 < Frommer

příklady afixů

l·am·en PST minulý čas
l·ìm·en PST nedávná minulost
l·ìy·en FUT blízká budoucnost
l·ay·en FUT budoucí čas
l·ol·en PFV dokonavý vid
l·er·en IPFV nedokonavý vid
l·iv·en SJV konjunktiv
l·ei·en LAUD pozitivní postoj mluvčího
l·äng·en PEJ negativní postoj mluvčího