vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

lonu (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): lo.ˈnu
Czech: propustit, nechat jít (též ve smyslu "vypustit do světa, zveřejnit")
English: release
let go
zdroj: ASG

příklady afixů

l·am·onu PST minulý čas
l·ìm·onu PST nedávná minulost
l·ìy·onu FUT blízká budoucnost
l·ay·onu FUT budoucí čas
l·ol·onu PFV dokonavý vid
l·er·onu IPFV nedokonavý vid
l·iv·onu SJV konjunktiv
lon·ei·u LAUD pozitivní postoj mluvčího
lon·äng·u PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze