vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

lang (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): laŋ
Czech: prověřit
prozkoumat (něco neznámého, bez očekávání konkrétních výsledků)
English: investigate
explore
zdroj: naviteri.org (30 Nov 2014)

příklady afixů

l·am·ang PST minulý čas
l·ìm·ang PST nedávná minulost
l·ìy·ang FUT blízká budoucnost
l·ay·ang FUT budoucí čas
l·ol·ang PFV dokonavý vid
l·er·ang IPFV nedokonavý vid
l·iv·ang SJV konjunktiv
l·ei·ang LAUD pozitivní postoj mluvčího
l·äng·ang PEJ negativní postoj mluvčího